Soutěž pro mladé výtvarníky a esejisty

Mladí výtvarníci a esejisté se mohou od 1. února do 18. dubna 2022 zapojit do dvou soutěží, které se uskuteční u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. To proběhne ve druhé polovině roku 2022 a jeho přípravy jsou v plném proudu.

Žáci základních a středních škol budou mít od 1. února do 18. dubna 2022 tohoto roku možnost zapojit se do jedné ze soutěží, které organizují regionální Eurocentra a Úřad vlády ČR u příležitosti blížícího se českého předsednictví. To začne 1. července 2022 a od tohoto data bude Česká republika na šest měsíců určovat agendu Rady EU, povede její zasedání, bude hledat kompromis mezi zájmy členských států EU, ale také zastupovat Radu EU při jednáních ostatními institucemi a jinými aktéry. Do příprav se můžete zapojit i vy. Ptáte se, jak na to?

Vítězná díla poslouží jako vizuál pohlednic pro delegace

První ze soutěží je určena pro šikovné výtvarníky z prvního stupně základních škol, kteří mají trvalé bydliště v České republice. Jejich úkolem bude libovolnou technikou vytvořit výtvarná díla na téma „V Evropské unii jsme doma“, která budou vyobrazovat český přínos Evropské unii.

Do hlavní soutěže budou přijímána jen díla, která budou digitálně zaslaná na emailovou adresu pohledniceCZPRES@vlada.cz. Další podmínkou pak je, že soutěžící zašle jen jedno dílo, jehož je autorem, a také, že spolu se zaslaným dílem uvede pravdivé osobní údaje a souhlas zákonného zástupce se zapojením žáka do soutěže za pořadatelem stanovených podmínek a s bezplatným použitím poskytnutého díla.

O vítězi rozhodne odborná porota složená z organizátorů soutěže, odborníků z mediálního světa, umělecké komunity a veřejné správy. Nejlepší uchazeči získají věcné ceny s tématikou EU a jejich díla budou využita jako vizuál pohlednic předsednictví ČR v Radě EU, které budou součástí propagačních předmětů pro zahraniční delegace.

Šanci vyhrát budou mít i nadaní esejisté

Samostatná soutěž je ale připravena i pro žáky, kteří mají jiný talent než výtvarný. Pro ně bude vyhlášena soutěž literární s tím, že do ní budou přijímána literární díla (esej, fejeton či úvaha) v rozsahu 1 800 znaků. Tato soutěž se dále dělí do dvou kategorií, kdy účastníci z druhého stupně základních škol zpracují téma „Evropa ekologická a zelená“, zatímco středoškoláci se zaměří na téma „Evropa v průmyslové revoluci 4.0“.

Podmínky účasti v soutěži jsou prakticky totožné s výtvarnou soutěží. I v tomto případě budou přijaty texty jen v digitální podobě (formáty .pdf či .doc/.docx) zaslané na emailovou adresu esejCZPRES@vlada.cz. Soutěžící musí být autorem díla a do soutěže může zaslat jen jeden příspěvek. Spolu s ním pak musí poskytnout pravdivé osobní údaje a souhlas zákonného zástupce.

O vítězi v této soutěži opět rozhodne odborná porota složená z organizátorů soutěže, odborníků z mediálního světa, umělecké komunity a veřejné správy. Úspěšní soutěžící se budou moci těšit na věcné ceny s tématikou EU, a také na cestování zadarmo prostřednictvím railpassů, které do soutěže poskytne společnost České dráhy, a.s.

Nepropásněte tedy tuto šanci zapojit se do příprav předsednictví, zašlete na výše uvedené adresy svá umělecká díla v období od 1. února do 18. dubna 2022, a zabojujte o hodnotné ceny!

Pravidla výtvarné soutěže

Pravidla literární soutěže

Sdílet tento příspěvek