EU věnuje Ukrajině 17 miliard eur z fondů na pomoc uprchlíkům

Rada EU přijala 4. dubna legislativní změny, které členským státům EU umožňují přesměrovat zdroje z fondů politiky soudržnosti a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) na pomoc uprchlíkům, kteří prchají před ruskou vojenskou agresí vůči Ukrajině.

Jedná se o rychlou reakci ze strany EU, jelikož došlo k úpravě právních předpisů týkajících se finančních prostředků EU. Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny je projevem solidarity EU s uprchlíky z Ukrajiny a se samotnými členskými státy – především v rámci východního křídla EU. Jsou to právě členské státy jako Polsko ČR, které poskytují útočiště uprchlíkům a humanitární pomoc. Jedná se o důležitý krok k zajištění toho, aby měly členské státy dostatečné zdroje k pokrytí rostoucích potřeb v oblasti bydlení, vzdělávání a zdravotní péče.

Konkrétně se jedná o nařízení o Akci soudružnosti pro uprchlíky v EU (CARE), tím se právě mění právní rámec na období 2014 a 2020, kterým se řídí evropské strukturální a investiční fondy tzv. ESIF a zároveň Fond evropské pomoci nejchudším osobám. Hlavním cílem je prodloužit o jeden rok stávající prováděcí období fondů v oblasti na vnitřní věci a zpřístupnit nevyužité finance z Azylového a migračního fondu, tak aby mohly členské státy využít dostupné prostředky.

Datum zahájení provádění nových opatření způsobilých pro financování v rámci CARE je stanoveno na 24. února 2022, tj. datum ruské invaze. Prodloužením 100% financování a využitím nerozplánovaných finančních prostředků na soudržnost na období 2014–2020 a tranše REACT-EU na rok 2022 se podle odhadů uvolní téměř 17 miliard eur.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality