Spotřebitelé v březnu 2022

Spotřebitelé by měli mít právo na informace o životnosti výrobků

  • Komise chce chránit spotřebitele před lakováním nazeleno a zavádějícími informaci o environmentálních dopadech jejich nákupu

Krátce…

Spotřebitelé by měli mít právo na informace o životnosti výrobků

  • Spotřebitelé by se měli dozvědět při nákupu informace o životnosti a možné opravitelnosti výrobků.
  • Komise řeší zákaz tzv. „lakování nazeleno”. 

Komise 30. 3. 2022 předložila návrh revize pravidel na ochranu spotřebitele, která má vést k zajištění větší informovanosti v otázce ekologických dopadů jejich rozhodnutí. Spotřebitelé mají mít právo na informace o životnosti kupovaného výrobku a jejich možné opravitelnosti a zároveň mají být ochráněni před tzv. „lakováním nazeleno” (greenwashing), které má být zakázáno, a praktikami, které spotřebitele uvádějí v omyl ohledně životnosti výrobku. Na základě revidované směrnice o právech spotřebitelů č. 83/2021 mají mít obchodníci povinnost zveřejňovat následující informace o výrobcích: (1) zaručená životnost výrobků, (2) informace o opravách či aktualizacích, případné bodové hodnocení opravitelnosti či další informace o opravách (potažmo aktualizacích) poskytovaných výrobcem. Návrh nedefinuje formu poskytnutí informací před nákupem. Změny se mají promítnout i do revize směrnice o nekalých praktikách (č. 29/2005). Má dojít k rozšíření seznamu vlastností výrobku, u nichž nesmí obchodník uvést spotřebitele v omyl, o ekologický a sociální dopad výrobku. Za druhé se na seznam doplňují nové praktiky, které jsou po individuálním posouzení považovány za zavádějící, jako např. environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů a bez nezávislého monitorovacího systému. K zakázaným praktikám má patřit neinformování o prvcích, které mají snižovat životnost výrobku (např. software), uvádění obecných a vágních environmentálních tvrzení, uvádění environmentálního tvrzení o celém výrobku, pokud se ve skutečnosti týká pouze určitého jeho aspektu, používání dobrovolné necertifikované značky udržitelnosti a neinformování o tom, že zboží má omezenou funkčnost při použití spotřebního materiálu, náhradních dílů nebo příslušenství, které neposkytl původní výrobce.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality