Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2022

Komise zveřejnila 3. zprávu o dopadu nástroje SURE

  • Komise opět po půl roce zhodnotila nástroj SURE.

Komise zveřejnila 3. zprávu o dopadu nástroje SURE

  • Komise zveřejnila 3. zprávu o dopadu nástroje SURE.
  • 3. zpráva ukazuje, že nástroj SURE je stále úspěšný. 
  • Nástroj SURE je zásadní součástí komplexní strategie EU na ochranu občanů a zmírnění závažných negativních socioekonomických důsledků pandemie COVID-19. 
  • Zveřejněná zpráva o implementaci dopadu nástroje SURE na ochranu pracovních míst a příjmů ohrožených pandemií COVID-19 s rozpočtem 100 mld. €. 

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Economic and Financial Committee and the Employment Committee? Report on the European instrument for Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak pursuant to Article14 of Council Regulation (EU) 2020/672 (COM(2022)128)

  • Komise 24. 3. 2022 zveřejnila svou 3. pololetní zprávu o implementaci a dopadu nástroje SURE na ochranu pracovních míst a příjmů ohrožených pandemií COVID-19 s rozpočtem 100 mld. €. 

Pozadí

V dubnu 2020 Komise v rámci počáteční reakce EU na pandemii předložila návrh nařízení o nástroji SURE. Rada nařízení přijala v květnu 2020 a poté, co všechny členské státy podepsaly v září 2020 dohody o záruce, začal být nástroj dostupný (více v příspěvku „Komise chce pomoci zajistit pracovní místa”, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020 a v příspěvku „Pomoc z nástroje SURE byla schválena Radou”, Zaměstnanost a sociální věci v září 2020). 5 týdnů nato došlo k 1. platbě. Zveřejněná zpráva je 3. pololetní zprávou o nástroji SURE adresovanou Radě, EP, EC a Výboru pro zaměstnanost. Podle čl. 14 nařízení o SURE je Komise povinna takovou zprávu vydat do 6 měsíců ode dne, kdy se nástroj stal dostupným. 1. zpráva byla zveřejněna v březnu 2021 a 2. v září 2021 (více v příspěvku „Nástroj SURE slaví úspěch”, Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2021 a „Předsedkyně Komise zhodnotila směřování EU v projevu o stavu Unie (SOTEU)”, Institucionální záležitosti v září 2021). Další zprávy budou následovat každých 6 měsíců po celou dobu jeho existence. Svým rozsahem zpráva překračuje rámec minimálních právních požadavků – obsahuje například i ekonomické ukazatele dokládající účinnost nástroje. Za účelem financování nástroje SURE Komise vydává sociální dluhopisy a výnosy využívá k poskytování půjček „back-to-back“ členským státům (více v příspěvku „Na lucemburské burze byl kotován první sociální dluhopis vydaný v rámci programu SURE”, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2020 a v příspěvku „Komise vydala sociální dluhopis v hodnotě 14 mld. €”, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2021). Zpráva o nástroji SURE obsahuje také příslušné informace požadované rámcem pro sociální dluhopisy EU. 

Klíčové a sporné body

Zpráva potvrzuje závěry obou předchozích pololetních zpráv, tedy že nástroj SURE byl ve zmírňování dopadu pandemie a podpoře oživení v roce 2021 úspěšný. Vnitrostátní opatření na trhu práce podpořená z nástroje SURE během roku 2020 ochránila před ztrátou zaměstnání téměř 1,5 mil. lidí. To bylo zásadním předpokladem silného hospodářského oživení v roce 2021. Nástroj SURE přispěl k tomuto kolektivnímu úspěchu financováním programů, díky kterým si podniky mohly udržet zaměstnance a kvalifikovanou pracovní sílu a samostatně výdělečně činní byli připravení okamžitě obnovit svou činnost. Nástroj SURE je zásadní součástí komplexní strategie EU na ochranu občanů a zmírnění závažných negativních socioekonomických důsledků pandemie COVID-19. Nabízí finanční podporu ve formě půjček, které EU poskytuje členským státům za výhodných podmínek na financování vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby a dalších podobných opatření na zachování zaměstnanosti a podporu příjmů, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné, a některých opatření týkajících se zdraví. K 24. 3. 2022 Komise navrhla a Rada následně schválila finanční pomoc 19 členským státům v celkové výši 94,4 mld. €. Z toho téměř 90 mld. € již bylo vyplaceno. Včetně dodatečné podpory, která již byla poskytnuta 7 členským státům. Z nástroje lze coby finanční pomoc členským státům vyplatit ještě 5,6 mld. € (více v příspěvku „Komise vyplatila 9 členským státům 14 mld. € z nástroje SURE”, Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2021 a v příspěvku „EU získala dalších 9 mld. € v rámci nástroje SURE”, Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2021).

Předpokládaný další vývoj

Jelikož nástroj SURE je k dispozici až do 31. 12. 2022 a zbývá v něm ještě 5,6 mld. €, lze z něj finanční pomoc na řešení vážného narušení ekonomiky v důsledku pandemie COVID-19 stále ještě získat.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality