Zemědělství a rybolov v březnu 2022

Komise podporuje zajištění dodávek potravin

  • Komise chce jako čistý vývozce potravin podpořit celosvětové zabezpečení dodávek potravin

Krátce…

Komise podporuje zajištění dodávek potravin

  • Komise chce podpořit zajištění potravinových dodávek v celém světě, zejména na Ukrajině.
  • Současně řeší poskytnutí podpory unijním zemědělcům a spotřebitelům s ohledem na situaci na trhu.

Komise 23. 3. 2022 předložila soubor krátkodobých a střednědobých opatření na podporu celosvětových dodávek potravin, a to zejména na Ukrajině (zřízení programu pro mimořádnou podporu Ukrajině ve výši 330 mil. €), ale i v severní Africe a na Blízkém východě, také v Asii a subsaharské Africe, a to z pozice čistého vývozce potravin. Cílem Komise je zvýšit odolnost a udržitelnost zemědělství EU i evropského potravinového řetězce, a to v souladu se strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (více v příspěvku „Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Zemědělství a rybolov v říjnu 2019), a to i s ohledem na na prudký nárůst cen komodit na světovém trhu. EU je pouze u malého počtu produktů čistým dovozcem, např. u krmných obilovin, což ovšem může negativně ovlivnit zemědělskou výrobu v EU i v kontextu rostoucích cen hnojiv a energií. Komise přijala mj. balík opatření v hodnotě 500 mil. € na podporu válkou zasažených výrobců, vyšší zálohy na přímé platby, opatření na zabezpečení trhu s vepřovým masem, zavedení mimořádné dočasné výjimky, díky níž bude možné pěstovat na půdě ležící ladem jakékoli potravinářské a krmné plodiny či dočasnou flexibilitu stávajících požadavků na dovoz krmiv. Členské státy mají k dispozici i další nástroje na poskytnutí podpory zemědělcům a spotřebitelům prostřednictvím snížení sazeb DPH či čerpání z fondů EU (např. FEAD) nebo např. nedávno přijatý dočasný krizový rámec v souvislosti s Ukrajinou. Na mezinárodní scéně se EU zavázala poskytnout během 3 let 2,5 mld. € na mezinárodní spolupráci související s výživou. Komise se také zapojí do 8 koalic, které mají za cíl transformaci potravinových systémů, upevnění jejich odolnosti a zajištění udržitelného růstu produktivity.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality