Zelená dohoda pro Evropu. Co znamená pro české podnikatele?

Lídři Evropské unie si v posledních letech předsevzali nebývale ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Balíček legislativních norem a nástrojů, označovaný jako Zelená dohoda pro Evropu, má učinit z Evropy globální vzor v úsilí mírnit dopady klimatické změny. Zároveň však tento cíl představuje velkou výzvu pro soukromý sektor. Jak se s ní mohou vypořádat čeští podnikatelé – a jaké příležitosti jim naopak otevírá? O tom byla online debata ze série debat před českým předsednictvím v Radě EU, kterou uspořádalo Eurocentrum Zlín.

Debaty se zúčastnili Lenka Vaněk ze společnosti ČEZ ESCO, Lukáš Ferkl reprezentující firmu Envitrail a Josef Schwarz, působící v Generálním sekretariátu Evropské komise. Role moderátorky se ujala Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Zelená dohoda stále žije. ČR bude při předsednictví moderovat debatu

Schwarz na úvod konstatoval, že ačkoli nyní zaznívají hlasy ohledně toho, že Evropa bude muset s ohledem na válku na Ukrajině slevit ze svých klimatických ambic, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu stále platí, že cesta vede přes obnovitelné zdroje energie. „Green Deal stále žije,“ nepřipustil pochybnosti Schwarz, jenž v krátkodobém výhledu očekává úsilí o zredukování závislosti na Rusku. Zelená dohoda stanovuje cíle, jichž chce Evropská unie v environmentální oblasti dosáhnout, ovšem jak Schwarz podotkl, konkrétní podoba dílčích legislativních norem, které mají vést k naplnění ambic Zelené dohody, ještě zůstává otevřená a není finální.

V souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím v Radě EU se tím otevírá příležitost i pro Českou republiku, jež bude moderovat debatu. Jednou z českých priorit je například půda a její ochrana. Z hlediska dopadů na soukromý sektor Schwarz připustil, že v době pandemie koronaviru byla pro firmy situace složitá, navzdory tomu ovšem i během pandemie některé společnosti dokázaly provádět inovace.

EU je vzorem k zelené transformaci. Nebude-li jím, zbytek světa nebude dělat nic

Schwarz se vyjádřil i k problému, co se stane, zůstane-li Evropa ve svých klimatických a environmentálních snahách osamocena. „EU je vzorem k zelené transformaci,“ prohlásil Schwarz a doplnil: „Pokud EU nebude dělat, co činí, zbytek světa nebude dělat nic nebo bude postupovat pomaleji.“ Český pracovník Evropské komise zároveň vyjádřil přesvědčení, že velké firmy by měly úsilí směrem ke zlepšování klimatické situace provádět i z vlastní iniciativy a legislativně dané povinnosti by měly toto jejich úsilí pouze doplňovat a posilovat.

Vhled do toho, jak konkrétně se promítají evropské environmentální ambice do činnosti firem, poskytl divákům další z řečníků Ferkl. Podle něj je v oblasti zaznamenávání informací o uhlíkové stopě tlak trhu výraznější než tlak státu. V současnosti existuje celá řada nástrojů, které mají zajistit, že společnosti vyhodnocují dopad svých aktivit na životní prostředí a přijímají opatření na základě tohoto vyhodnocení. Jedním z těchto nástrojů je například ESG Report, jenž představuje mechanismus hodnocení forem z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Evropská unie nyní připravuje směrnici „Corporate Sustainability Reporting Directive“, která má zavést povinnost, aby určité firmy sledovaly nefinanční ukazatele dopadů svých činností a informovaly o nich.

Cesta vpřed? Inovace, které snižují energetickou náročnost

Uhlíkovou stopu je podle Ferkla snadné spočítat, avšak podstatnější je prováděnou analýzu rozčlenit na jednotlivé kategorie, aby bylo možné konkrétně zjistit, jaký dílčí aspekt činnosti má největší dopad na životní prostředí. „Aby z toho firma měla užitek, je třeba to vyhodnotit auditním způsobem,“ zdůraznil Ferkl. A kudy podle něj vede v oblasti klimatických ambic Evropské unie cesta vpřed? „Skrze inovace, které snižují energetickou náročnost,“ uvedl.

Vaněk v debatě rovněž zastupovala soukromou sféru. Její společnost usiluje o to, aby budoucnost Evropy byla bezpečná a soběstačná. Vaněk vnímá pozitivně, že snahy o dekarbonizaci vedou k dosahování energetických úspor. Sama má zkušenost s podporou firem, které plánují provést opatření za účelem ekologizace svých aktivit. Ostatně stát se lídrem v oblasti dekarbonizace a úsporných, efektivních a ekologicky šetrných řešení je cílem společnosti, kterou zastupuje. Jak v debatě podotkla, motivací k přijímání opatření za účelem ekologizace může být nejen ekologizace sama o sobě, ale mnohdy i navýšení komfortu, neboť tyto cíle se nevylučují.

Videozáznam debaty můžete zhlédnout zde.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop, Pixabay

Sdílet tento příspěvek