Česko jako automobilová velmoc: debata v rámci příprav českého předsednictví

V úterý 12. dubna 2022 proběhla další z cyklu regionálních tematických debat v rámci příprav českého předsednictví v Radě EU, organizovaná pod záštitou Eurocentra Hradec Králové. Jaké trendy můžeme pozorovat v automobilovém průmyslu? Jaké revize unijní legislativy nás čekají? Jak se na tyto trendy připravují české a evropské firmy a co to znamená pro Česko? Tyto a další otázky zodpověděli Zdeněk Čechura, atašé pro dopravu na Stálém zastoupení ČR při EU, Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP a Stanislav Schneidr, odborný koordinátor vnějších vztahů ŠKODA AUTO a.s. Debatu moderoval Jan Sochor, analytik České vodíkové technologické platformy a zakladatel projektu Pan Evropa.

Schneidr: Elektromobilita je globálním trendem, není pouze vynucena evropskou regulací.

Automobilový průmysl je největším průmyslovým odvětvím v České republice, které představuje více než 9% našeho HDP a 24% českého vývozu. Právě proto, jak klíčovou roli tento sektor v České republice hraje, se řečníci na úvod debaty zaměřili na to, jak mohou současné trendy v automobilovém odvětví ovlivnit naši zemi a budoucnost českého hospodářství. Diskuzi zahájil Zdeněk Čechura, podle kterého je přechod na bezemisní mobilitu v současnosti v Bruselu bez jakýchkoliv pochyb vnímán jako nezvratný trend, čemuž odpovídá i podoba regulací a pobídek na evropské úrovni. Téma bezemisní mobility je navíc úzce provázáno i s dlouhodobými cíli Unie v oblasti klimatu, které zahrnují právě požadavek na dekarbonizaci dopravy.

Stanislav Schneidr se zaměřil na to, jaké konkrétní trendy v současnosti vnímá automobilka Škoda Auto a jak na současný vývoj v automobilovém průmyslu reaguje. Se Zdeněk Čechurou souhlasil Schneidr v tom, že přechod na elektromobilitu je v tuto chvíli již prakticky daná věc. Zdůraznil ale, že se nejedná o trend vynucený evropskou regulací, ale o globální otázku, dalece překračující hranice Evropské unie. Škoda Auto proto s elektromobilitou počítá ve svých produktových plánech do roku 2030 a je připravena na to, že bude vyrábět 50%-70% plně elektrifikovaných modelů. Navíc Škoda Auto počítá s tím, že do roku 2030 představí minimálně tři nové plně elektrické modely. Kromě elektromobility Stanislav Schneidr zmínil jako neméně důležité trendy digitalizaci a práci s daty, které mají vysoký potenciál pro nové zdroje příjmů do budoucna.

Čechura: Prosazovat technologickou neutralitu se Česku zatím poměrně daří, a to zejména v nákladní dopravě.

Zdeněk Petzl zdůraznil, že je důležité se nesoustředit pouze na osobní, ale i na nákladní dopravu, ve které je situace výrazně složitější. Mezi českými dodavateli je podle něj ale poměrně dobrá připravenost, přestože přechod na elektromobilitu představuje obrovské investice. Minimálně 90% firem podle něj dnes buďto již dodává do nových typů pohonů a nebo jsou připraveny si rozšířit portfolio.

Dalším tématem debaty byla evropská legislativa, ve které se právě rozvoj elektromobility výrazně odráží. Zdeněk Čechura nejprve krátce představil balíček Fit for 55, který kromě dalších sektorů řeší právě automobilovou dopravu. Za dva stěžejní body balíčku v oblasti dopravy pak označil snižování emisí a ukončení prodeje vozidel se spalovacími motory do roku 2035. Důležitým, ale méně často zmiňovaným tématem, který balíček také řeší, je podle něj také rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva. Ta zahrnuje zejména rozvoj veřejných dobíjecích stanic jak pro osobní, tak pro nákladní vozidla. Velmi očekáváný je také návrh emisní normy Euro 7, který by měl stanovit přísnější limity pro emise CO2 u vozidel.

Dlouhodobou pozicí, kterou se Česká republika snaží prosazovat, je technologická neutralita. Podle Čechury se to Česku zatím poměrně daří, a to zejména pokud jde o nákladní dopravu. V nákladní dopravě totiž rozvoj trhu není tak jednoznačný jako u osobní dopravy. Někteří výrobci nákladních vozidel se sice soustředí na elektromobilitu, velmi skloňovaným tématem je ovšem i využití vodíku, a to zejména při přepravě zboží na dlouhé vzdálenosti.

Petzl: Snahy o zpřísňování legislativy by měly odrážet to, jak dlouho automobilkám trvá se přizpůsobit.

Zdeněk Petzl k tématu evropské legislativy dodal, že v současné době také dochází ke zrychlování náběhů a souběhu různých požadavků. Jde například regulaci emisních norem CO2, která není vždy v souladu s požadavky na regulaci emisí ostatních zplodin. Automobilky se tak dostávají pod extrémní tlak. Vývojový cyklus osobního automobilu může trvat pět a více let, u nákladních vozidel pak často jde o deset let a více. Automobilky tak riskují, že nebudou schopny reagovat na změny regulací, které přicházejí v daleko kratším horizontu. Výrobci automobilů jsou tedy podle Petzla staveni do velice složité pozice, kdy neví, zda mají vůbec zahajovat vývoj některých vozidel, který pak kvůli zpřísňování legislativy může být zastaven. Tato nejistota ovšem v konečné rovině bude mít negativní vliv i na samotné zákazníky, kteří budou mít k dispozici omezený výběr produktů. S tím souhlasil i Stanislav Schneidr, který zdůraznil, že automobilky vnímají přechod na bezemisní mobilitu jako příležitost, je však potřeba, aby byly příslušné normy racionální a realistické. Na závěr Zdeněk Petzl dodal, že v oblasti přechodu na bezemisní mobilitu nejde pouze o finální produkt, ale i o celkovou transformaci výroby na uhlíkově neutrální.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Zdroj: Unsplash

Sdílet tento příspěvek