Debata v rámci příprav na české předsednictví: Zachování českého vinařství a farmářského dědictví

V úterý 19. dubna uspořádaly Eurocentrum Brno a Zastoupení Jihomoravského kraje při EU online debatu, která se věnovala budoucnosti českého vinařství a zemědělství. Debata je součástí cyklu regionálních tematických debat v rámci příprav českého předsednictví v Radě EU.

Hosty, kteří přispěli do debaty, byli prezident svazu vinařů ČR Martin Chlad, Mojmír Baroň z Unie enologů ČR a Lubor Lacina z Provozně ekonomické fakulty MENDELU v Brně. Online video záznam s krátkým vyjádřením zaslal i Stanislav Němec ze Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Podle Stanislava Němce mají vinařství a zemědělství zásadní význam, jelikož hrají roli v národním i globálním poměru. Připomněl, že v návaznosti na momentální dění na Ukrajině je primárně ten druhý aspekt velice podstatný.

Legislativní aktivity, výzvy, týkající se vinařství a zemědělství jako takového, se budou podle něj týkat udržitelného používání pesticidů, ochrany spotřebitele, problematiky opatření proti škůdcům, množství a kvality rostlinného rozmnožovacího materiálu a technické debaty ohledně nízkouhlíkového zemědělství.

Lubor Lacina: Je zvýšení ceny potravin řešením?

Profesor Lacina se vyjádřil, že zemědělská politika by i v souvislosti s enviromentální udržitelností měla směřovat k odpovědi na zásadní otázku, kterou je zvyšování cen pro spotřebitele. Podrobněji se věnoval situaci v Německu, které se tímto problémem zabývá.

Debata, která v Německu v posledních dvou letech probíhala, došla k závěru, že němečtí spotřebitelé jsou ochotni přijmout nárůst cen potravin i o jednu třetinu. Ovšem za předpokladu, že část zvýšené ceny by se projevila vyšším příjmem u prvovýrobců. Zvýšení cen by tedy podle profesora Laciny mohlo vést k lepší pozici zemědělců i enviromentální udržitelnosti při pěstování potravin.

Martin Chlad: Patří do tradičního vinařského oboru moderní technologie?

Prezident svazu vinařů, Martin Chlad, podotkl, že technologická úroveň českých vinařství je na velice vysoké úrovni a může se rovnat těm zahraničním. I tento faktor přispívá k tomu, že vinařství může být obhospodařováno menším počtem lidí.

V dnešní době, proces od prvopočátku do samotného konce jsou vinaři podle Martina Chlada schopni dokonce natolik technologizovat, že vinař nemusí prakticky vůbec participovat.

Z marketingového a obchodního hlediska je však podle něj  podstatné zmínit fenomén filosofie přístupu k vinařství. I v dnešní době si mnoho vinařských domů zakládá na tradici a rodinných vazbách, kdy chtějí práci zastávat ručně.

Mojmír Baroň:  Dopady dotační podpory

Mojmír Baroň upozornil, že dotace pomáhají, ovšem v rámci deformace trhu už je složitější jejich dopad vyhodnotit. Část svého projevu věnoval i okolnostem, za kterých vinaři dotace získávají. Konstatoval, že byť kolikrát vinař dosahuje a má nárokované dotace, byrokratický systém je tak komplikovaný, že není vůbec jednoduché se k nim i poté dostat. Bylo by dle jeho názoru vhodné, aby systémy rozdělování dotací byly transparentnější a méně složité.

Zároveň dodal, že ačkoli jsou dotace z Evropské unie ve vinařství důležité, a to primárně pro „vinařské trpaslíky“ našeho typu, vzhledem k dnešní situaci je pochopitelné, že peníze bude potřeba investovat především do jiných sektorů.

Autor: Julie Dražanská, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek