Nový Eurobarometr: Češi vnímají EU pozitivněji, problém vidí v inflaci a energetice

Byly zveřejněny výsledky pravidelného celoevropského průzkumu Eurobarometr, mapujícího veřejné mínění ve všech zemích evropské sedmadvacítky. Dotazování se realizovalo na přelomu ledna a února letošního roku, probíhalo online a v České republice zahrnovalo reprezentativní vzorek čítající 1020 respondentů.

Obraz EU. Zdroj: Standard Eurobarometer 96, Evropská komise

Výrazný vzestup nastal u vnímání Evropské unie mezi Čechy. U 45 procent respondentů EU vyvolává pozitivní obraz, což je více než průměr evropské sedmadvacítky. Naopak v otázce podpory společné evropské měny u Čechů stále převažuje odmítavý postoj k euru (43 procent dotázaných euro podporuje, 57 procent je proti němu). Ohledně celkového vnímání Evropské unie 74 procent Čechů vnímá, že jsou občany Evropské unie. Většina dotázaných (72 procent) rovněž uvedla, že si je vědoma práv, která mají jakožto občané EU.

Z hlediska informování o evropských záležitostech si 43 procent dotázaných Čechů myslí, že jsou informováni dobře, zatímco zbývajících 57 procent s tímto výrokem nesouhlasí. Ve srovnání s ostatními členskými zeměmi jde rovněž o pozitivnější obraz, neboť ve zbytku EU si dobře informovaná připadá pouze lehce nad třetinu respondentů (35 procent).

Informování o EU a problematika dezinformací. Zdroj: Standard Eurobarometer 96, Evropská komise

Čeští respondenti v nejnovějším průzkumu Eurobarometru prokázali rovněž relativní obeznámenost s problémem dezinformací. 92 procent českých dotázaných – o 11 procent více než celounijní průměr – se ztotožňuje s výrokem, že existence zpráv zkreslujících realitu či obsahujících falešné informace představuje problém pro demokracii. Více než dvě pětiny (82 procent) českých respondentů rovněž uvedly, že se s dezinformacemi setkávají často.

Dopady pandemie a reakce EU na ni. Zdroj: Standard Eurobarometer 96, Evropská komise

Několik otázek směřovalo ke koronavirové pandemii a k tomu, jak respondenti hodnotí reakci EU na ni. Mírná většina Čechů (53 procent ku 47) konstatovala, že věří Evropské unii, že učiní správná rozhodnutí ve svém postupu proti pandemii covid-19 a jejím dopadům. Na dotaz, kdy se tuzemská ekonomika z dopadů pandemie zotaví, uvedly necelé čtyři pětiny Čechů, že v roce 2023 či později.

Celkové vnímání situace. Zdroj: Standard Eurobarometer 96, Evropská komise

Průzkum Eurobarometr rovněž zkoumal, do jaké míry se změnila situace respondentů během předchozího období poznamenaného pandemií koronaviru. Vzdor všem problémům převažující většina Čechů (85 %) označuje finanční situaci své domácnosti za celkově dobrou. Svoji osobní pracovní situaci pak pozitivně hodnotí dokonce 88 procent českých respondentů. V obou případech se jedná o výrazně optimističtější vnímání oproti průměru všech členských zemí.

Nejdůležitější oblasti podle respondentů. Zdroj: Standard Eurobarometer 96, Evropská komise

Zajímavé informace skýtá rovněž pohled na to, která témata Češi i ostatní obyvatelé Evropské unie pokládají za nejpalčivější. Žebříčku vévodí inflace a růst cen, což je oblast, která je ještě citelněji vnímána Čechy než ostatními Evropany. Ti se naopak ve větší míře obávají, přijde-li řeč na zdraví, změnu klimatu či nezaměstnanost. Čechy dále ve větší míře trápí energetika, nedostupné bydlení či veřejný dluh.

Kompletní výsledky průzkumu Eurobarometr jsou k dispozici zde.

Zdroj: Petr Pospíšil, Euroskop, Evropská komise

Sdílet tento příspěvek