Eurobarometr: Evropané schvalují reakci EU na válku na Ukrajině

Bleskový průzkum Eurobarometr ve všech členských státech EU, který zveřejněn na začátku května, ukazuje, že mezi občany EU panuje široká shoda ve prospěch reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu. Většina Evropanů se domnívá, že od začátku války projevila EU solidaritu (79 %) a ve své reakci byla jednotná (63 %) a rychlá (58 %). Průzkum byl realizován ve všech členských zemích EU ve dnech 13. až 20. dubna 2022 a prostřednictvím internetu se jej zúčastnilo celkem 26 066 respondentů.

Respondenti jsou ve velké míře nakloněni neochvějné podpoře Ukrajině a jejímu lidu. Konkrétně více než devět z deseti respondentů (93 %) souhlasí s poskytováním humanitární pomoci lidem zasaženým válkou. Celkem 88 % Evropanů souhlasí s myšlenkou přivítat v EU lidi prchající před válkou a 80 % respondentů schvaluje finanční podporu poskytnutou Ukrajině. Dále 66 % respondentů souhlasí s tím, že „Ukrajina by měla vstoupit do EU, jakmile bude připravena“, 71 % se domnívá, že Ukrajina je součástí evropské rodiny, a 89 % respondentů s Ukrajinci soucítí.

Velmi vysoká je rovněž podpora sankcí uvalených na Rusko po jeho vojenském útoku na Ukrajinu. Převážná většina Evropanů (80 %) schvaluje hospodářské sankce vůči Rusku. Celkem 79 % Evropanů schvaluje sankce proti ruským oligarchům s cílem způsobit politické elitě Ruska odpovědné za invazi zřetelné hospodářské a politické náklady.

Evropané podporují prohloubení vojenské spolupráce v EU

Dvě třetiny Evropanů (67 %) souhlasí s tím, aby EU financovala nákup a dodávky vojenského vybavení na Ukrajinu. Celkem 75 % Evropanů se navíc domnívá, že válka na Ukrajině ukazuje, že „potřebujeme větší vojenskou spolupráci v rámci EU“.

Z průzkumu rovněž vyplývá velká podpora opatřením EU v oblasti energetiky, jejichž cílem je zbavit Evropu závislosti na ruských fosilních palivech. Panuje široká shoda ohledně plnění zásobníků plynu v EU, aby se zabránilo riziku jeho nedostatku příští zimu (86 %), ohledně přijetí opatření EU ke zvýšení energetické účinnosti budov, dopravy a zboží (85 %) a ohledně toho, že kvůli válce na Ukrajině je naléhavěji zapotřebí investovat do obnovitelných zdrojů energie (84 %). Celkem 90 % Evropanů souhlasí s tím, že by měla být přijata opatření na evropské úrovni s cílem omezit dopad rostoucích cen energie na spotřebitele a podniky, a 86 % evropských respondentů uvádí, že rostoucí ceny energie mají významný dopad na jejich kupní sílu.

Prezentace s kompletními výsledky průzkumu je k dispozici zde.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop, Evropská komise

Sdílet tento příspěvek