Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2022

EIGE spustil nástroj na posílení genderové rovnosti v akademickém a výzkumném prostředí

  • EU chce podpořit genderové zastoupení na akademické půdě

Krátce…

EIGE spustil nástroj na posílení genderové rovnosti v akademickém a výzkumném prostředí

  • Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) spustil nástroj GEAR na posílení genderové rovnosti v akademickém a výzkumném prostředí.
  • Nástroj GEAR nabízí přizpůsobené poradenství.
  • Nástroj GEAR má dále pomáhat identifikovat genderové nerovnosti v institucích a organizacích a poskytovat vodítko pro vytváření plánů genderové rovnosti k překonání zdroje těchto problémů prostřednictvím institucionálních změn.

Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) 13. 4. 2022 spustil nástroj GEAR na posílení genderové rovnosti v akademické a výzkumné sféře. Nástroj nabízí přizpůsobené poradenství. Tato aktualizace rozšiřuje pokyny na zlepšování rovnosti mezi ženy a muži za hranice univerzit a výzkumných organizací a poskytuje širšímu publiku přístup k jednoduchému způsobu, jak začlenit plány genderové rovnosti do jejich institucionálních strategií. Navzdory pokroku se výzkum a inovace v EU vyznačují výraznými genderovými nerovnostmi. Výzkumné pracovnice jsou i nadále nedostatečně zastoupeny v sektoru ICT (22,4 %), na pozicích profesorů a vedoucích pracovníků v akademické sféře (26,2 % žen na pozici A, což kleslo na 18,0 % ve strojírenství a technologii) a v rozhodovacích pozicích jako vedoucí v sektoru vysokoškolského vzdělávání (23,6 %). EIGE vytvořilo nástroj GEAR ve spolupráci s GŘ Komise pro výzkum a inovace, aby se zabýval strukturální reprodukcí nerovností, nevědomými genderovými předsudky a genderovými stereotypy ve výzkumných a vysokoškolských institucích. Horizon Europe je přední program EU pro financování výzkumu a inovací, který do roku 2027 poskytne 95,5 mld. € řadě projektů. Rozšířený nástroj GEAR potvrzuje závazek EU postavit rovnost žen a mužů do středu výzkumu a inovací jako klíčový příspěvek. k dosažení EU rovnosti. Nástroj GEAR má pomáhat identifikovat genderové nerovnosti v institucích a organizacích a poskytovat  vodítko pro vytváření plánů genderové rovnosti k překonání zdroje těchto problémů prostřednictvím institucionálních změn. Tento nástroj se má podílet na změně tím, že by poskytl uživatelsky přívětivé důkazy o úspěšných politikách, programech a projektech a zdůrazňuje faktory vedoucí k pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích. Změny, které přinesla implementace doporučení nástroje GEAR, by měly zahrnovat vytvoření lepšího pracovního prostředí, udržení a zvýšení zapojení žen do akademické sféry a výzkumu a zajištění excelence a kvality veškerého výzkumu produkovaného těmito institucemi.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality