Máte vizi pro Evropu? Zúčastněte se soutěže a vyhrajte cestu do Bruselu!

Je vám 18 až 30 let a víte, kam by se měla Evropa ubírat? Zpracujte svoji vizi v eseji nebo videu a vyhrajte cestu do Bruselu díky soutěži pořádané Domem zahraniční spolupráce.

Evropský rok mládeže - soutěž

U příležitosti Evropského roku mládeže vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce soutěž, do které se mohou zapojit mladí lidé ve věku 18–30 let. Chce tak dát příležitost mladým lidem, kteří mají představu o tom, kam by se budoucnost Evropy měla ubírat a chtějí se o svoji vizi podělit. Mohou ji zpracovat buď v písemné eseji, nebo formou autorského videa. Autoři nejlepších esejí vyhrají dvoudenní návštěvu Bruselu ve dnech 5. – 7. 12. 2022 a účast na závěrečné konferenci Evropského roku mládeže.

Jak má soutěžní příspěvek vypadat?

Každý má svůj jedinečný projev a způsob vyjadřování, který mu je blízký. Proto soutěž umožňuje zvolit různé formy soutěžního příspěvku. Někdo preferuje písemnou formu, jiní dávají přednost audiovizuální komunikaci.

Napsat můžete písemnou esej nebo video jakéhokoliv žánru (video esej, animace, přednes, reportáž, krátký film, rozhovor atd).

  • Esej: délka nesmí přesáhnout 500 slov. Své příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx nebo pdf.
  • Video: stopáž videa musí být do 2 min. Videa zasílejte ve formátech AVI, MOV, MKV či MP4.

Každý příspěvek musí obsahovat název díla, celé jméno, věk a kontakt na soutěžícího. Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu soutez@dzs.cz nejpozději do 30. června 2022. Do předmětu nezapomeňte uvést název „Moje vize pro Evropu“.

Více informací včetně pravidel soutěže najdete na této stránce.

Autor: Euroskop, Dům zahraniční spolupráce, Evropská komise

Sdílet tento příspěvek