Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný program EU, díky kterému má Evropa kapacitu lépe porozumět výzvám, kterým tento region čelí, a vyvíjet potřebné nástroje pro boj proti změně klimatu.

Arktida prochází v posledních desetiletích řadou změn. Klimatické změny způsobují, že teploty za polárním kruhem rostou dvakrát rychleji než kdekoli jinde na planetě. Jak led taje, Severní ledový oceán se stále více otevírá pro lodní společnosti. Mezi lety 2013 a 2019 podle Arktické rady vzrostla lodní doprava v této oblasti o 25%.

Zvýšený námořní provoz v oblasti Arktidy v kombinaci s nepředvídatelnými a extrémními jevy počasí přináší pro lodní dopravu mnoho rizik. Případné pátrací a záchranné operace může usnadnit evropský družicový polohový systém Galileo, který poskytuje uživatelům, včetně pátracích a záchranných týmů, zpřesněné informace o poloze a čase.

Galileo přispívá k úsilí o záchranu životů rychlým předáváním tísňových signálů radiomajáků příslušným posádkám záchranných týmů. Kromě toho poskytuje Galileo jedinečnou službu Return Link Service, která lidem v nouzi umožňuje automaticky potvrdit, že jejich signál zachytili záchranáři první pomoci. Vyhledávací a záchranná služba systému Galileo je plně integrována do systému Cospas-Sarsat, neziskového satelitního pátracího a záchranného systému pro detekci tísňového varování a distribuce informací.

Galileo však není jediným vesmírným programem EU, z něhož má Arktida prospěch. Námořní služba programu Copernicus poskytuje kapitánům lodí a pátracím a záchranným týmům základní údaje o výšce a směru vln a například o přítomnosti mořského ledu. Lodě všech velikostí také spoléhají na přesné určování polohy poskytované systémem Galileo, aby mohly bezpečně proplouvat skrze tyto vzdálené vody.

Vzhledem k tomu, že je v Arktidě větší lodní provoz, roste i riziko ekologických katastrof, jako jsou ropné skvrny. V případě těchto událostí může program Copernicus poskytovat optická data a snímky z radaru se syntetickou aperturou, které v kombinaci s přesným určováním polohy systému Galileo umožňují úřadům rychle se dostat na místo úniku, pochopit rozsah rizika a provést nezbytná opatření.

Vesmírný program EU také hraje důležitou roli při zmírňování dopadů klimatických změn na arktické životní prostředí. Přesná navigace nabízená systémy Galileo a EGNOS pomáhá optimalizovat lodní trasy s cílem snížit emise skleníkových plynů a spotřebu paliva. Zároveň je díky programu Copernicus monitorována řada klíčových klimatických ukazatelů, jako je hladina moře, teplota, proudy a slanost. Tato data pak mohou být použita k rozhodování o globální politice v oblasti klimatu.

Výhody, které vesmírný program EU arktické oblasti přináší, jsou shrnuty v krátkém dokumentárním filmu agentury EUSPA, který měl premiéru v dubnu 2022.

Zdroj: EUSPA, unsplash

Autor: Kristina Hubáčková, Euroskop

Sdílet tento příspěvek