Evropský rok mládeže

Evropská komise spouští v rámci Evropského roku mládeže 2022  progresivní 3D platformu „Ať je vaše vize pořádně slyšet“

Když prezidentka Ursula von der Leyenová vyhlašovala rok 2022 Evropským rokem mládeže, vyjádřila přání, aby Evropa pozorně naslouchala mladým lidem a aby Unii utvářela více podle jejich představ. Jako ústřední prvek kampaně spojené s Evropským rokem mládeže proto Evropská komise zvolila zcela novou digitální 3D platformu „Ať je vaše vize pořádně slyšet“: interaktivní platformu, na kterou mohou mladí Evropané nahrávat svá osobní a jedinečná poselství. 

Cílem iniciativy „Ať je vaše vize pořádně slyšet“ je umožnit mladým Evropanům bez ohledu na sociální i geografický původ, aby vyjádřili svou vlastní vizi v otázce zaměstnanosti, začlenění, míru
a bezpečnosti, změny klimatu, vzdělávání, duševního zdraví a dalších. V souvislosti s celosvětovou pandemií a probíhající agresivní válkou proti Ukrajině nabývají hlasy mladých lidí na důležitosti. Platforma „Ať je vaše vize pořádně slyšet“ představuje nejmodernější interaktivní prostor, který dává mladé generaci příležitost pozvednout hlas, nahrát osobní poselství a vyjádřit tak své názory a postoje k tématům, která považuje za nejdůležitější. 

Platforma je přizpůsobena sdělením ve všech úředních jazycích EU a také v norštině, turečtině, srbštině, severomakedonštině a islandštině. Po zanechání vzkazu vygeneruje jedinečný 3D profil, který poté vstupuje do interakce s ostatními nahrávkami na platformě. Díky tomu si každý návštěvník platformy může poslechnout kterýkoli hlas v libovolném jazyce na jakémkoli zařízení.

Hlas mladých lidí je stále důležitější

Podle slov komisařky EU pro mládež Mariyi Gabrielové je platforma „Ať je vaše vize pořádně slyšet“ „ztělesněním mladistvé, smysluplné, dynamické a otevřené spolupráce, která byla vytyčena v rámci Roku mládeže. Pro evropskou mládež je také příležitostí k tomu, aby se projevila, promluvila a podělila se o své obavy a myšlenky týkající se budoucnosti. Pro všechny mladé lidi, nejen jakožto občany Evropy, ale také jako členy společnosti, která nyní prochází neobvykle těžkými zkouškami, nemohl projekt ‚Ať je vaše vize pořádně slyšet‘ přijít ve vhodnější dobu.“

Pokud jde o význam samotného Evropského roku mládeže 2022, komisařka Gabrielová dodala: „Žádáme všechny mladé lidi, aby se do projektu už nyní aktivně zapojili. Hlasy mladých lidí jsou důležitou součástí evropské cesty k růstu, znalostem, inovacím, příležitostem a lepším a relevantnějším řešením pro mladé lidi. Budeme pozorně naslouchat a zajistíme, aby se politiky zaměřené na mládež mohly vyvíjet v otevřenějším prostoru a ve znamení spolupráce a aby byly v letošním roce i v dalších letech vyslyšeny a zohledněny všechny hlasy.“ V rámci kampaně Evropský rok mládeže přispívají členské státy na národní i místní úrovni k podpoře zapojení mladých lidí do mnoha různých aktivit.

Zapojení české mládeže

V České republice již bylo v rámci Evropského roku mládeže uspořádáno více než 16 aktivit a podle slov Petry Receado da Cunha, národní koordinátorky Evropského roku mládeže v České republice, se jich
v nadcházejících měsících plánuje dalších 29. Jako příklad lze uvést akci, která se bude konat ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR ke Dni Evropy na Střeleckém ostrově. Jedná se
o soutěž pro mládež ve věku 18–30 let, která má za úkol vytvořit esej či video na téma „Moje vize pro Evropu? Tohle chci změnit!“. Pětice výherců pak dostane příležitost jet v prosinci na závěrečnou konferenci Evropského roku mládeže do Bruselu.

Nová platforma Ať je vaše vize pořádně slyšet na tyto aktivity naváže a bude také ústředním prvkem odkazu Evropského roku mládeže po roce 2022 – hlasy mladých lidí budou hnací silou změn a budou se podílet na vytváření budoucí politiky.

O Evropském roku mládeže 2022

Evropský rok mládeže 2022 vyhlásila Evropská komise jako „rok věnovaný posílení postavení těch, kteří toho tolik věnovali ostatním“, jak oznámila předsedkyně von der Leyenová v projevu o stavu Unie v roce 2021. Je to tedy rok zcela věnovaný mládeži, jehož cílem je posílit, povzbudit a obohatit ji o nové příležitosti a nové způsoby účasti a aktivního občanského zapojení ve společnosti.

Cílem Evropského roku mládeže je povzbudit příslušníky mladé generace, aby se sdílením svých vizí a snů o budoucnosti Evropy zapojili do diskuse o klíčových tématech roku[1], a také zviditelnit a propagovat evropské hodnoty, šířit mezi mládeží poselství solidarity a prostřednictvím nejrůznějších aktivit podporovat Ukrajinu.

Evropský rok mládeže se zároveň nese v duchu spoluvytváření a mnohostranné účasti, k čemuž přispívají stovky mládežnických organizací a dalších aktérů. To se promítá do mnoha národních a místních projektů; na internetových stránkách Evropského roku mládeže je již umístěno více než 1650 aktivit z celé Evropy, které sdružují mladé lidi a umožňují jim zapojit se do Evropského roku mládeže pozitivním a přínosným způsobem.

Další informace naleznete zde, a Instagram: @european_youth_eu, Facebook: @EuropeanYouthEU,

Zdroj: Evropský rok mládeže


Sdílet tento příspěvek