Doprava v květnu 2022

Rada souhlasí se zavedením programu CORSIA

  • Členské státy pokračují v plnění závazků v programu CORSIA

Krátce…

Rada souhlasí se zavedením programu CORSIA

  • Členské státy souhlasí s povinností oznamovat kompenzační požadavky v programu CORSIA.
  • Odpovídá to jejich závazku zapojit se již do pilotní fáze programu CORSIA na snižování emisí CO2 v mezinárodním civilním letectví.

Coreper 20. 5. 2022 schválil mandát pro jednání s EP o návrhu rozhodnutí o povinnosti oznamovat kompenzační požadavky v programu CORSIA. Program CORSIA je celosvětový mechanismus pro snižování emisí CO2 v mezinárodním civilním letectví, který Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) přijala v roce 2018. EU se zavázala, že se do něj zapojí dobrovolně již v pilotní fázi, která byla zahájena v lednu 2021. Projednávané rozhodnutí má umožnit členským státům plnit svou povinnost oznamovat provozovatelům se sídlem v EU své kompenzační požadavky již od 1. lhůty v listopadu 2022, a to v souladu s lhůtami a metodikou stanovenými organizací ICAO. V EU se současně projednává revize systému obchodování s EU ETS v oblasti letectví (více v příspěvku „Komise předložila balík Fit for 55, který má pomoci naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu”, Životní prostředí v červenci 2021). V současné době již EU dodržuje požadavky CORSIA týkající se monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z mezinárodních letů, které jsou uplatňovány od 1. 1. 2019.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality