Evropský parlament vyzval země EU ke svolání konventu, jenž by změnil základní smlouvy Unie

Evropský parlament dnes vyzval členské země Evropské unie, aby svolaly konvent k úpravě základních smluv EU. Europoslanci chtějí mimo jiné, aby se do nich zakotvilo právo Evropského parlamentu přímo navrhovat unijní normy, aby se zrušilo jednomyslné hlasování v Radě EU ve většině oblastí a aby měla EU větší pravomoci v oblasti zdravotnictví, energetiky, obrany či sociální a hospodářské politiky.

Změny smluv EU by měl připravit konvent složený z poslanců Evropského parlamentu, evropských komisařů, poslanců parlamentů zemí Unie a vedoucích představitelů EU. O jeho zřízení musí rozhodnout prostou většinou summit EU. Řada europoslanců vyzvala k tomu, aby se tak stalo už na příští vrcholné schůzce 23. a 24. června.

Úpravy smluv, které by konvent připravil, by pak musely schválit všechny členské země Unie. Řada z nich takové změny pak rovněž předkládá svým obyvatelům v referendu.

Některé země, například Francie či Německo, se dlouhodobě stavějí otevřeně ke změně smluv EU. Jiné, zejména ty menší, je spíše odmítají, neboť se obávají mimo jiné ztráty vlivu na rozhodování evropského bloku. Někteří tvrdí, že EU musí nyní řešit naléhavější problémy, když se v době po pandemické krizi potýká s energetickou krizí a dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Europoslanci mimo jiné navrhují reformu hlasovacích postupů v Radě EU s cílem posílit akceschopnost Unie. Jednomyslné hlasování chtějí nahradit kvalifikovanou většinou například i při přijímání sankcí či opatření kvůli mimořádným událostem.

Rovněž chtějí, aby Evropskému parlamentu, jako jedinému přímo volenému orgánu EU, revize smluv dala právo předkládat legislativní návrhy. Právo navrhovat unijní právní předpisy má nyní téměř výhradně Evropská komise. Rada a parlament mají nepřímé právo iniciativy – mohou si vyžádat legislativní návrh od Komise, která ale není povinna jednat. Evropský parlament má nyní přímé právo iniciativy jen v určitých případech, například pokud jde o pravidla týkající se složení Evropského parlamentu či evropských voleb.

Evropský parlament při návrhu změn unijních smluv vycházel ze závěrů Konference o budoucnosti Evropy, která trvala od loňského dubna do letošního května. Šlo o veřejné fórum, v němž mohli obyvatelé všech zemí EU přes digitální platformu či na panelových diskusích předkládat návrhy změn fungování Unie. Tyto návrhy pak zpracovalo plenární zasedání této konference, složené ze zástupců Evropského parlamentu, Rady EU, Komise a občanů Unie. Do konference se zapojilo na šest milionů občanů unijních zemí.

Zdroj: Euroskop, čtk

Sdílet tento příspěvek