Hospodářská soutěž v květnu 2022

Komise přijala nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, EU ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s koronavirem

  • Komise reviduje nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody v rámci hospodářské soutěže
  • Komise po více než 2 letech ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s pandemií koronaviru

Krátce…

Komise přijala nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody

  • Komise aktualizuje nařízení z roku 2010.
  • Dochází k částečnému rušení plošné výjimky, ale i rozšíření oblasti působnosti. 

Komise 10. 5. 2022 přijala nařízení Komise o blokových výjimkách pro vertikální dohody a související nové pokyny k vertikálním omezením s platností od 1. 6. 2022. Podniky mají díky novým pravidlům moci lépe posoudit, zda jsou jejich dodavatelské a distribuční dohody v souladu s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže. Nařízení výjímá ze zákazu dohody mezi společnostmi, které působí na různých úrovních výrobního nebo distribučního řetězce (tzv. bezpečný přístav). Revidované nařízení má přinést upřesnění podmínek tak, aby nebyly ani moc velkorysé, ani příliš přísné. Např. některé aspekty duální distribuce a určité druhy paritních závazků již nebudou podle nového nařízení předmětem výjimky, ale budou se posuzovat individuálně. Naopak dojde k rozšíření výjimky na vybrané nové oblasti působnosti – aktivní prodej nebo různé ceny a kritéria pro offline a online prodej. Dále byla aktualizována mj. pravidla týkající se posouzení on-line omezení, vertikálních dohod v ekonomice platforem a dohod, které kromě jiného sledují cíle udržitelnosti. Pokyny navíc mají poskytnout podrobný návod k řadě témat, např. selektivní a výhradní distribuci a dohodám o obchodním zastoupení. Komise zahájila proces revize stávajícího nařízení Komise č. 461/2010 v roce 2020 prostřednicvím hodnocení, posouzení dopadů a veřejných konzultací. 

EU ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s koronavirem

  • Komise již nadále neprodlouží dočasný rámec státní podpory poprvé přijatý v březnu 2020.
  • Většině opatření vyprší platnost 30. 6. 2022.

Komise 12. 5. 2022 informovala, že postupně ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 přijatý v březnu 2020 a naposledy pozměněný v listopadu 2021 (více v příspěvku „EU opět prodloužila dočasný rámec státní podpory a zhodnotila připravenost antimonopolní politiky na nové výzvy”, Hospodářská soutěž v listopadu 2021, v příspěvku „Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky”, Hospodářská soutěž v lednu 2021 a v příspěvku „Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory”, Hospodářská soutěž v říjnu 2020). Nedojde tak k dalšímu prodloužení většiny současných nástrojů a stávající rámec bude ukončen k 30. 6. 2022. Platné zůstává rozhodnutí o přijetí 2 nových opatření z listopadu 2021, podle kterého členské státy budou mít i nadále možnost přijímat zvláštní opatření na podporu investic do 31. 12. 2022 a zvláštní opatření na podporu solventnosti do 31. 12. 2023. Po tomto datu mohou členské státy nadále převádět úvěry na omezené částky podpory ve formě přímých grantů, budou-li se řídit podmínkami dočasného rámce a je-li takový převod upraven v jejich vnitrostátních režimech podpory. Tento převod lze za přísných podmínek použít k odpisu úvěrů nebo jejich částí ve prospěch dlužníků, kteří nejsou schopni splácet. Členské státy mohou rovněž zavést režimy, které v rámci zvláštních mezí umožňují restrukturalizaci úvěrů, například prodloužením jejich doby trvání nebo snížením použitelných úrokových sazeb. 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality