Vnější obchodní vztahy v květnu 2022

Rada a EP se shodly na jednotném portálu pro oblast celnictví

  • Celní odbavení má být digitalizováno na jednotném místě

Krátce…

Rada a EP se shodly na jednotném portálu pro oblast celnictví

  • Instituce podpořily vznik jednotného portálu EU, který má přispět k digitalizaci odvětví.
  • Podniky by již neměly předkládat doklady několika orgánům prostřednictvím různých portálů.

Zástupci EP a Rady 19. 5. 2022 dosáhli politické dohody na zřízení jednotného portálu EU pro oblast celnictví, která mění nařízení č. 952/2013. Obsahem jsou podmínky digitální spolupráce mezi celními a příslušnými partnerskými orgány s cílem usnadnit mezinárodní obchod, zkrátit dobu celního odbavení a snížit riziko podvodů a administrativní zátěže obchodníků. Podniky by již neměly předkládat doklady několika orgánům prostřednictvím různých portálů, celní a regulační informace požadované pro dovoz, tranzit nebo vývoz zboží by měly být tedy předkládány pouze jednou, a to prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Orgány členských států zapojené do odbavování zboží na vnějších hranicích EU získají přístup k elektronickým informacím předloženým obchodníky a budou si je moci vyměňovat včetně elektronického ověřování, proto manuální kontroly dokladů za účelem ověření některých necelních formalit již nebudou nutné. Jednotný portál EU má posílit spolupráci a koordinaci mezi celními orgány a jinými necelními subjekty na hranicích EU a umožnit automatické ověřování necelních formalit, jako jsou ty, které se týkají zdraví a bezpečnosti, životního prostředí a souladu výrobků s předpisy. Návrh nařízení, který předložila Komise v říjnu 2020, musí být ještě formálně schválen Radou a EP (více v příspěvku „Komise představila změny v celní kontrole”, Vnitřní trh v říjnu 2020). Po formálním přijetí Evropským parlamentem a Radou vstoupí mezivládní složka jednotného portálu v platnost do roku 2025, zatímco režim pro komunikaci mezi podniky a veřejnou správou bude přístupný až v pozdější fázi. Pro Komisi je to odrazový můstek k realizaci jejího ambiciózního programu legislativní reformy, jehož cílem je připravit celní unii na budoucí výzvy. Do konce roku 2022 má být předložen legislativní balík s návrhy na modernizaci.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality