Vnitřní trh v květnu 2022

Komise chce zvýhodnit vlastní kapitál v účetnictví firem

  • Navýšení vlastního kapitálu má být daňově odečitatelnou položkou

Krátce…

Komise chce zvýhodnit vlastní kapitál v účetnictví firem

  • Komise chce dát rovné podmínky vlastnímu kapitálu a dluhu podniků v otázce daní.
  • Navýšení vlastního kapitálu má být rovněž daňově odečitatelná položka.

Komise 11. 5. 2022 předložila návrh nařízení Rady, kterým chce postavit na roveň vlastní kapitál a dluh podniků, který je v současnosti zvýhodněn (tzv. DEBRA). Chce dosáhnout toho, aby i navýšení vlastního kapitálu daňového poplatníka mezi jednotlivými zdaňovacími obdobími bylo odečitatelné od daňového základu podobně jako u dluhu (podniky si mohou odpočítat úroky spojené s dluhovým financováním). Komise si slibuje od této daňové pobídky možnost většího růstu, posilnění a zvýšení odolnosti podniků, protože stávající stav může podniky podněcovat k tomu, aby se namísto navyšování kapitálu za účelem financování svého růstu zadlužovaly. MSP mají mít nárok na zvýhodněnou sazbu odpočtu. Celková zadluženost nefinančních podniků v EU činila v roce 2020 téměř 14,9 bil. €, tj. 111 % HDP. Očekává se, že díky kombinaci úlevy při financování kapitálem a omezeného odpočtu úroků se zvýší investice o 0,26 % HDP a HDP vzroste o 0,018 %. Má to být i možnost růstu pro rychle rostoucí inovativní společnosti, podniky s cílem globálně expandovat či nástroj pro environmentální a digitální investice. Návrh navazuje na strategii EU pro zdanění podniků, sdělení o zdanění podniků pro 21. století a unii kapitálových trhů z hlediska zvýšení dostupnosti financování pro podniky (více v příspěvku „Komise podpoří evropské kapitálové trhy”, Informační společnost v září 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality