Zemědělství a rybolov v květnu 2022

Komise navrhuje mimořádnou paušální částku zemědělcům kvůli vysokým nákladům

  • Komise chce mimořádně podpořit zemědělce postižené aktuální situací na trhu

Krátce…

Komise navrhuje mimořádnou paušální částku zemědělcům kvůli vysokým nákladům

  • Komise chce jednorázově pomoci kompenzovat rostoucí ceny, zejména za energii, hnojiva a krmiva.
  • Má se jednat o max. 15 tis. € pro zemědělce a max. 100 tis. € pro MSP.

Komise 20. 5. 2022 navrhla výjimečnou jednorázovou podporu pro zemědělce, které postihují vzhledem k okolnostem na trhu rostoucí ceny, zejména za energii, hnojiva a krmiva, což dle Komise narušuje fungování zemědělského odvětví a venkovských komunit. Má se jednat o jednorázovou paušální částku, kterou by mohlo pokrýt (pokud se tak daný stát rozhodne) v případě schválení až 5 % rozpočtu EZFRV jednotlivých členských států na období 2021–2022 na přímou podporu příjmů pro zemědělce a MSP působící v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů (souhrnně až 1,4 mld. €). Podpora by měla plynout příjemcům, kteří jsou současnou krizí nejvíce postiženi a kteří se zapojují do oběhového hospodářství, hospodaření s živinami, účinného využívání zdrojů nebo využívají výrobní metody šetrné k životnímu prostředí a klimatu, a to v max. výši 15 tis. € pro zemědělce a max. 100 tis. € pro MSP nejpozději do 23. 10. 2023. Opatření si bude vyžadovat od členských států změnu jednotlivých PRV. Návrh Komise navazuje rozhodnutí o podpoře z března 2023 (více v příspěvku „Komise podporuje zajištění dodávek potravin”, Zemědělství a rybolov v březnu 2022).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality