Vesmírné hrozby a aktuální pohled na ně

Ve dnech 19. – 21. června 2022 proběhl v Praze 6. ročník konference o vesmírné bezpečnosti nazvaný „Space Security Conference – The Global Space Competition: Security, Markets and Sanctions“ pořádaný Pražským institutem bezpečnostních studií (PSSI). Mezinárodní konference, která sdružuje přední tvůrce vesmírné politiky, vysoké vojenské a civilní vládní úředníky, představitele průmyslu a významné zástupce nevládních organizací a akademické sféry, se uskutečnila v prostorách Černínského paláce pod záštitou ministerstva zahraničních věcí a dalších institucí a partnerů.

V pondělí 20. června se v rámci konference uskutečnila panelová diskuze věnovaná tématu vesmírných hrozeb a aktuálního pohledu na ně. Debaty se zúčastnil Rodrigo da Costa, výkonný ředitel Agentury EU pro vesmírný program (EUSPA), John F. Huth, důstojník obranné zpravodajské služby pro vesmír a counterspace z americké Defence Intelligence Agency, Pascal Legai, hlavní poradce pro bezpečnostní záležitosti generálního ředitele Evropské vesmírné agentury (ESA) a Jill Stuartová, akademička z The London School of Economics and Political Science. Debatu moderoval Scott Pace, bývalý výkonný tajemník americké Národní vesmírné rady a ředitel Institutu pro vesmírnou politiku na George Washington University.

Účastníci konference: zleva Rodrigo da Costa, John F. Huth, Scott Pace, Pascal Legai a Jill Stuartová

Rodrigo da Costa: Důležitým krokem v potírání hrozeb je pro Evropu integrace vesmírných programů.

Diskuzi zahájil Rodrigo da Costa, který vysvětlil, že EU byla v oblasti vesmíru aktivní již dlouho, donedávna ovšem její aktivity sestávaly z několika samostatných programů. Za významný krok v potírání vesmírných hrozeb označil to, že byly tyto samostatné vesmírné programy v loňském roce integrovány do jednoho celku. K tomu Rodrigo da Costa dodal, že investice EU do oblasti vesmíru rostou s tím, jak roste jeho důležitost pro Unii, firmy a stakeholdery. Za velmi relevantní téma pro agenturu EUSPA označil bezpečnost a vysvětlil, že je agentura EUSPA zodpovědná za bezpečnostní akreditaci všech složek kosmického programu EU.

Dalším řečníkem byl John Huth, který se soustředil zejména na Rusko a Čínu jako na možné původce bezpečnostních hrozeb. Tyto dva státy jsou podle něj totiž v oblasti bezpečnosti stále klíčovějšími aktéry. Zejména Čína má podle něj potenciál vyrovnat se tradičním hráčům jako USA a Evropa. Rusko i Čína si navíc podle něj důležitost vesmíru velmi dobře uvědomují a podle toho i investují.

Pascal Legai: „Ve vesmíru neexistuje pojem teritoriality, je třeba vystavět právní režim, který je schopný různorodost hrozeb uchopit.“

Na Johna Hutha navázal Pascal Legai, podle kterého je v debatě o vesmírných hrozbách jedním z nejdůležitějších témat právní režim, který na ně musí být schopen reagovat. Hrozby mohou podle něj mít mnoho podob, jedná se jak o hrozby kinetické, jako srážky satelitů či poškození vesmírným smetím, tak o hrozby nekinetického typu, jako útok laserem či elektromagnetickým impulsem nebo sluneční erupce a další jevy z oblasti vesmírného počasí. Vzhledem k velkému množství hrozeb a chybějícímu pojmu teritoriality ve vesmírném prostředí je podle Pascala Legaie třeba plná spolupráce agentury ESA, Evropské unie a jednotlivých členských států. Poté Pascal Legai dodal, že velmi důležitá jsou i data, která z vesmíru získáváme. S jejich rostoucí přesností totiž roste i naše schopnost hrozby předpovídat a reagovat na ně.

Pohled z akademické sféry nabídla další účastnice debaty Jill Stuartová. Ta se věnovala především zapojení veřejnosti do vesmírných otázek. Je to podle ní totiž důležité, ale často opomíjené téma. Jill Stuartová shrnula svůj poznatek, že povědomí o vesmírných hrozbách ve společnosti roste. I přesto, že si stále více lidí uvědomuje, že jsou tyto hrozby reálným problémem, je však třeba zejména mladé lidi o vesmíru informovat a téma jim více přiblížit.

„Scott Pace: Ve vesmíru roste důležitost komerčních systémů. Je proto třeba si vyjasnit, zda by v případě ohrožení měli být vnímány stejně jako systémy vojenské.“

K tématu se vyjádřil i Scott Pace, který souhlasil s Pascalem Legaiem v tom, že je pro boj s hrozbami důležité správně nastavit právní režim. Jako příklad uvedl postoj Ruska, které tvrdí, že přijetí platnosti mezinárodního humanitárního práva ve vesmíru zároveň znamená uznání, že je vesmír oblastí konfliktu a je možné se podle toho chovat. Dále Scott Pace zdůraznil, že je vesmír již nějakou dobu také komerčním prostorem. Zvláště v dnešní době přibývá velké množství komerčních systémů, které mohou být terčem útoku stejně, jako systémy vojenské. V blízké budoucnosti podle něj tedy vyvstane otázka, jak na jejich případné napadení reagovat.

Na závěr debaty si vzal slovo opět John Huth, který vysvětlil, že základní právní rámec pro uchopení vesmírných hrozeb existuje. Jak přesně je aplikovatelný se ale ukáže až v praxi. Rodrigo da Costa poté zopakoval jeden z hlavních poznatků celé debaty, a to, že v boji proti vesmírným hrozbám je důležitá kooperace. S tím, jak roste důležitost vesmíru v bezpečnosti, ekonomice i běžném životě rostou i rizika pro globální společnost. Vesmírným hrozbám podle něj je možné čelit, ale pro úspěch je nezbytná mezinárodní spolupráce, a to i mezi státy a soukromým sektorem, a všestranná podpora inovací.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop

Zdroj: Pixabay, Euroskop


Sdílet tento příspěvek