Debata Café Evropa: České předsednictví v Radě EU – co čeká EU pod českým vedením?

Již 1. července převezme Česká republika od Francie pomyslnou štafetu předsednictví v Radě Evropské unie. Nejen o prioritách, ale i o financích či srovnáním s minulým předsednictvím diskutovali v debatě Café Evropa Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti, Tomáš Petříček, ředitel Progresivního analytického centra a bývalý ministr zahraničních věcí ČR a Milena Vicenová z Technologické agentury ČR a bývalá velvyslankyně ČR v Bruselu.

První část debaty se zabývala oficiálními prioritami českého předsednictví. Podle ministra pro evropské záležitosti, Mikuláše Beka, nelze jasně říct, která z priorit má největší váhu. „O tom, která oblast se stane tou nejdůležitější, rozhodnou občané,” vyjádřil se ministr Bek. Vzápětí však dodal, že dle jeho názoru v popředí zájmu bude oblast energetické bezpečnosti. K tomuto názoru se přiklonili i další dva panelisté. Milena Vicenová doplnila, že je důležité nezapomínat, že v konečném důsledku se bez mírového vyřešení situace na Ukrajině k postupu v ostatních prioritách není možné dobrat.

Tomáš Petříček na otázku týkající se rezerv a prostoru pro doplňkové priority předsednictví odpověděl, že na rozšiřování seznamu je prostor vždy a cíle předsednictví jednoduše nikdy nemohou být konečné.

Prioritní oblasti českého předsednictví Rady
1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
2. Energetická bezpečnost
3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
5. Odolnost demokratických institucí

Poválečná obnova Ukrajiny

Podnětná debata vyvstala ohledně předsednické priority týkající se poválečné obnovy Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že nyní nelze předvídat, kdy válka na Ukrajině skončí, zazněla otázka, zda se nejedná o téma, které EU ještě za českého předsednictví řešit nebude.

Ministr pro evropské záležitosti k této záležitosti řekl, že sice nelze předvídat, kdy válka skončí, ani zda se tak stane za českého předsednictví, ale právě během předsednictví bude probíhat příprava nutných finančních nástrojů. Podle něj se bude jednat o nástroje, které se budou podobat pomoci po pandemii covidu-19. Vzhledem k délce trvání debat o rozpočtu v EU, je podle ministra Beka nutné, aby byla tato otázka projednávána již za českého předsednictví.

Nadcházející předsednictví se podle ministra Beka bude lišit od toho minulého, které proběhlo v roce 2009, hlavně tím, že bude civilnější. První české předsednictví se odehrálo ještě před Lisabonskou smlouvou, která mimo jiné výrazně oslabila post předsedající země. Aktuálně již lídři členských států nepředsedají summitům Evropské rady. Předsedající země sice má neformálně silnější slovo, její role je však především koordinační.

Náklady na předsednictví

Dalším tématem diskuze byly náklady na předsednictví v Radě EU, které jsou omezené. Tato „úspornost” ze strany vlády je přirozeným odrazem současné ekonomické krize. „Částka je méně důležitá než odhodlání vlády zajistit kvalitní předsednictví,” řekl ministr Bek a označil nadcházející české předsednictví jako „úsporné, ale důstojné“.

Milena Vicenová na závěr vyjádřila politování nad tím, že oproti prvnímu českému předsednictví, za kterého byly akce s ním spojené pořádány napříč celou ČR, se současné předsednictví koncentruje především do hlavního města. Více regionálních akcí občanům dle ní zajišťovalo lepší kontakt a porozumění Evropské unii.

Autor: Barbora Novotná, Euroskop

Foto: čtk

Sdílet tento příspěvek