Vedoucí Úřadu vlády ČR předala ocenění výhercům výtvarné a literární soutěže v rámci českého předsednictví

Ve čtvrtek 9. června 2022 předala vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková ocenění vítězům literární a výtvarné soutěže, které byly vyhlášeny u příležitosti blížícího se předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Vítězové obdrželi věcné ceny a mohli si prohlédnout prostory Strakovy akademie.

Výtvarná soutěž byla určena pro žáky prvního stupně základních škol, kteří měli vytvořit výtvarná díla na téma „V Evropské unii jsme doma“. Vítězkou se stala Daniela Nemčoková ze Znojma, jejíž dílo bude využito jako vizuál předsednické pohlednice a bude součástí propagačních předmětů pro zahraniční delegace.

Literární soutěž se dělila do dvou kategorií. V první z nich, kdy žáci z druhého stupně základních škol zpracovávali téma „Evropa ekologická a zelená“, zvítězil Tomáš Kuchař z Barchova. Vítězem druhé kategorie, která byla určena pro středoškoláky, se stal Ivan Hlávka z Holic. Ten připravil nejlepší pojednání na téma „Evropa v průmyslové revoluci 4.0“.

O vítězích rozhodla odborná porota složená z organizátorů soutěže, odborníků z mediálního světa, umělecké komunity a veřejné správy. Věcné ceny včetně diplomů předala žákům vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková. Po oficiálním ocenění následovala prohlídka budovy Strakovy akademie, kde si vítězové mohli prohlédnout zasedací místnost vlády, kancelář předsedy vlády nebo tiskový sál.

Laureáti cen soutěže vyhlášené Úřadem vlády k CZ PRES Ivan Hlávka, Daniela Nemčoková a Tomáš Kuchař, 9. června 2022.

Sdílet tento příspěvek