Ve Valdštejnské zahradě se koná výstava fotografií památek významných pro evropskou myšlenku

Přijďte si do 28. srpna prohlédnout panelovou výstavu fotografií, které se vážou k památkám, pamětihodnostem, místům a událostem s evropským rozměrem. Zúčastnit se můžete i komentovaných prohlídek nebo vědomostní soutěže. Panely obsahující 48 fotografií památek a pamětihodností, které získaly označení Evropské dědictví (European Heritage Label), budou umístěny ve Valdštejnské zahradě, v areálu sídla Senátu Parlamentu České republiky. Výstava s texty v českém a anglickém jazyce je zdarma a je určena široké veřejnosti. Výstavu pořádá kancelář Kreativní Evropa a Národní památkový ústav.

Označení Evropské dědictví (European Heritage Label) je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Výstava fotografií s názvem Evropské kulturní dědictví proto přibližuje místa a události, které jednotlivé státy Evropské unie vnímají jako důležité historické a kulturní milníky. Jejich význam není chápán pouze na národní úrovni, ale nese přeshraniční rozměr společné evropské paměti, hodnot a identity. Je to cesta od archeologických nalezišť k architektuře, od kulturní krajiny k folklórním tradicím, od zlomových historických událostí po krásné umění.

„Kulturní dědictví je jednou z tematických os českého předsednictví a naše kancelář s radostí doplní toto téma výstavou a upozorní na památky s evropským rozměrem“, uvedla vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura Magdalena Müllerová. 

Označení Evropské dědictví je mladá iniciativa, jejíž historie sahá do roku 2006. Tehdy ji ratifikovalo celkem sedmnáct evropských států. Jejím cílem je zviditelňovat a propojovat kulturní dědictví na celoevropské úrovni, zpřístupňovat jej co nejširší veřejnosti a zajistit při něm kvalitní informační a vzdělávací činnost. V roce 2015 se prvního řádného udílení označení Evropské dědictví účastnila také Česká republika. Prvním českým statkem zapsaným toho roku na prestižní seznam se stal Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.

Valdštejnská zahrada je po celou dobu konání výstavy otevřena zdarma, ve všední dny od 7 do 19 hodin a o víkendech a svátcích od 9 do 19 hodin. Procházka zahradou umožní návštěvníkům nahlédnout do mnoha koutů Evropy. Na jednom místě uvidí římské město Carnuntum ležící nedaleko českých hranic, srdce starověkých Atén v Řecku nebo třeba portugalský mys Sagres – důležité místo pro zámořské objevy v době Jindřicha Mořeplavce. Poznají také první demokraticky přijatou ústavu v Evropě, belgické Mundaneum – předchůdce internetových vyhledavačů nebo za války nikdy neobjevenou partyzánskou vesnici ve slovinské Franje… 

Pro návštěvníky bude připravena také online soutěž. Najdou ji na sociálních sítích nebo pod QR kódem, který bude umístěn na jednom z panelů výstavy. Ve čtvrtek 1. září bude mezi správnými odpověďmi vylosováno několik vítězů, kteří získají balíček s věcnými cenami od pořadatelů výstavy.

Výstava je realizována ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky, Městskou částí Praha 6 a Ministerstvem kultury České republiky.

Veškeré další informace jsou dostupné na webových stránkách a sociálních sítích.

Autor: Euroskop

Zdroj: Senát ČR, Kreativní Evropa

Foto. Arcidiecézní muzeum v Olomouci (Zdroj: Národní památkový ústav)

Sdílet tento příspěvek