Spotřebitelé v červenci 2022

Rada přijala postoj k nařízení o obecné bezpečnosti výrobků

  • Rada je připravena zahájit trialog s EP o obecné bezpečnosti výrobků

Krátce…

Rada přijala postoj k nařízení o obecné bezpečnosti výrobků

  • Rada přijala mandát pro jednání s EP o návrhu nařízení o obecné bezpečnosti výrobků.
  • Návrh nařízení o obecné bezpečnosti výrobků má modernizovat pravidla pro online tržiště a aktualizovat je pro on-line podniky.
  • Cílem revidovaných pravidel pro obecnou bezpečnost výrobků je zajistit, aby výrobky digitálního věku splňovaly evropské bezpečnostní normy.
  • Postoj Rady má propojovat výzvy v oblasti bezpečnosti výrobků s novými technologiemi a online tržišti.

Rada se 20. 7. 2022 dohodla na mandátu pro jednání s EP o návrhu nařízení o obecné bezpečnosti výrobků. Čím dál větší počet spotřebitelů nakupuje zboží a výrobky online a tento trend ještě posílila pandemie COVID-19. Aby bylo možné čelit výzvám spojeným s tímto trendem, návrh nařízení o obecné bezpečnosti výrobků má modernizovat pravidla pro online tržiště a aktualizovat je pro online podniky. Cílem revidovaných pravidel pro obecnou bezpečnost výrobků je zajistit, aby výrobky digitálního věku splňovaly evropské bezpečnostní normy. Návrh nařízení o obecné bezpečnosti výrobků mění směrnici č. 95/2001 o obecné bezpečnosti výrobků na nařízení, protože směrnice už se nejeví jako vhodná k řešení současných digitálních a technologických výzev. Díky přeměně směrnice na nařízení má vzniknout spolehlivý právní rámec, který by zajistil, že výrobky budou bezpečné a budou splňovat evropské normy (více v příspěvku „Komise navrhla revizi pravidel spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků”, Spotřebitelé v červnu 2021). Postoj Rady má propojovat výzvy v oblasti bezpečnosti výrobků s novými technologiemi a online tržišti. Online tržiště by měly znát obchodníky a jaký druh výrobků nabízejí. Podle navrhovaného nařízení o obecné bezpečnosti výrobků by rovněž měly povinnost zřídit jednotné kontaktní místo pro otázky bezpečnosti výrobků. Dle návrhu se má dále zřizovat režim dozoru nad jednotným trhem, který se vztahuje na všechny výrobky, a zajišťovat, aby hospodářské subjekty měly osobu odpovědnou za všechny výrobky prodávané online a offline. Má rovněž zlepšovat pravidla pro stahování výrobků z oběhu, výrobky napodobující potraviny a prostředky nápravy pro spotřebitele. Mandát schválil COREPER, což předsednictví Rady umožní zahájit v dohledné době jednání s EP.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality