VŠE nabízí přípravné semináře na výběrová řízení do institucí EU

Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze pro zájemce o kariéru v EU organizuje přípravný kurz v anglickém jazyce zaměřený na výběrová řízení do institucí EU (testy EPSO).

Kurz proběhne blokově v termínech 23. 9., 30. 9. a 7. 10. 2022 vždy od 9.15 do 16 h v areálu VŠE na Žižkově. Pro nestudenty VŠE bude zpoplatněn ve výši 3000 Kč

Zájemci se mohou emailem obracet přímo na vedoucí kurzu (grmelova@vse.cz). Termín přihlašování je stanoven od 10. do 16. září 2022.

Vice informací o konkurzech EPSO a práci v institucích EU naleznete zde.

Sdílet tento příspěvek