Klimatická bezpečnost ve stínu světových krizí

Přírodní prostředí a klima jsou témata, která neodmyslitelně patří k diplomacii. V Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí proběhla 15. září expertní konference s názvem „Striving for Climate Security in the midst of Multiple Crises“, která se konala v rámci kampaně českého předsednictví v Radě EU #Czechia4Climate.

Konference, konající se na okraji expertního zasedání v Praze, měla být byla zahájena českým ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským, ten však svoji účast ze zdravotních důvodů odvolal. Na jeho místě promluvil náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák, který v úvodním slovu například připomněl nedávný boj českých hasičů s mohutným požárem Národního parku České Švýcarsko či dopady tornáda, které udeřilo minulý rok na Moravě. „Právě toto jsou příklady měnícího se počasí v naší zemi,” upozornil Kozák. Zároveň uvedl, že si Evropská unie musí v boji proti klimatické změně najít spolehlivé partnery, jelikož sama produkuje pouze kolem 10 % světových emisí. Na tom lze dle Kozáka pracovat například i skrz listopadovou Konferenci OSN o změně klimatu (COP27), která se uskuteční v Egyptě.

Zastoupení z OSN, EU i NATO

Mezi přední hosty konference patřila Mami Mizutoriová, náměstkyně generálního tajemníka OSN a zvláštní zmocněnkyně generálního tajemníka OSN pro snižování rizika katastrof, či Michael Rühle, ředitel odboru energetické bezpečnosti a klimatu NATO. Konference zároveň proběhla i za účasti českých panelistů. Konkrétně se zúčastnili Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu a Veronika Hunt Šafránková, vedoucí programu OSN pro životní prostředí.

Jak řešit klimatická bezpečnostní rizika?

Změna klimatu je bezpečnostním rizikem. Právě v těchto slovech se nesla celá první panelová debata klimatické konference. „Existuje přímá korelace mezi oblastmi, které jsou zasaženy vojenským konfliktem či politickou nestabilitou a oblastmi, které jsou výrazně zasaženy následky změny klimatu,” popsal svojí tezi Jonathan Marley. Dle jeho přesvědčení řešení tkví především v těžkých investicích do systémů předcházejících živelným katastrofám a v podpoře národních strategií. 

Mami Mizutoriová vedle podpory již stávajících postupů vyzvala k vytvoření nových plánů a osvojení nových přístupů v kontextu klimatických rizik. „Klima je v současné době zodpovědné za 90 % katastrof, se kterými se potýkáme,” uvedla Mizutoriová a zdůraznila, že klimatická rizika jsou vždy systematická, ale naše reakce nikoliv. Právě v této rozdílnosti dle zmocněnkyně generálního tajemníka OSN tkví jedna z hlavních slabin klimatické politiky. 

O nutnosti reformy politické odpovědi na klimatická rizika mluvila i Veronika Hunt Šafránková, která se dlouhodobě zabývá opatřeními v oblasti klimatu v nestabilních státech. „Důsledky změny klimatu jsou nejviditelnější právě tehdy, když se překrývají s nestabilitou a křehkostí v regionu,” rozvedla svojí tezi Hunt Šafránková.

#Czechia4Climate
Kampaň českého předsednictví v Radě EU s názvem #Czechia4Climate byla oficiálně zahájena 6. září ministrem zahraničí Janem Lipavským. V týdnu od 12. září uspořádalo české předsednictví řadu akcí na podporu ochrany klimatu, životního prostředí a biodiverzity ve světě. Na čtvrteční konferenci naváže setkání klimatických velvyslanců EU, kteří se budou společně připravovat na klimatickou konferenci OSN COP27, která se uskuteční v listopadu v Egyptě.
© MZV ČR

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Sdílet tento příspěvek