Historicky první setkání Evropského politického společenství proběhne 6. října v Praze

Dne 6. října 2022 se na Pražském hradě uskuteční historicky první jednání širšího formátu evropských zemí, tzv. Evropské politické společenství (European Political Community). V rámci této nové platformy se budou evropští lídři scházet k diskuzi o klíčových tématech týkajících se evropského kontinentu.

Evropské politické společenství představuje fórum pro politickou koordinaci evropských zemí napříč kontinentem. Jeho cílem je podporovat politický dialog a spolupráci při řešení otázek společného zájmu, aby byla posílena bezpečnost, stabilita a prosperita evropského kontinentu.

Na jednání v Praze se setkají vedoucí představitelé 44 evropských zemí. Kromě sedmadvaceti členských států EU je to šestice zemí Západního Balkánu (Albánie, Severní Makedonie, Kosovo, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora), země Asociovaného tria (Gruzie, Moldavsko, Ukrajina), Arménie a Ázerbájdžán, dále pak čtyři země EFTA (Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko), Spojené království a Turecko.

Mezi témata, o kterých budou evropští lídři v Praze diskutovat, budou patřit zejména bezpečnost a mír, a energetika, klima a ekonomická situace.

Pražské jednání Evropského politického společenství bude prvním svého druhu. Návrh na vznik této platformy přednesl dne 9. května 2022 francouzský prezident Emmanuel Macron v Evropském parlamentu při příležitosti zakončení Konference o budoucnosti Evropy. Dne 18. května 2022 na něj s obdobnou vizí při proslovu v Evropském hospodářském a sociálním výboru na navázal předseda Evropské rady Charles Michel.

Stěžejní pro vznik Evropského politického společenství pak byla především diskuze na Evropské radě v červnu 2022, kde panovala shoda dvaceti sedmi zemí EU, že je v zájmu Unie rozšířit diskuzi o aktuálních strategických otázkách i na další evropské partnery, jelikož problémy, kterým aktuálně Evropa čelí, nejsou omezeny pouze na členské země EU, ale řešení je třeba hledat napříč kontinentem.

Důležité je zmínit, že tento nový formát nenahrazuje stávající organizace, struktury nebo procesy a v této fázi si ani neklade za cíl vytvářet nové. Nepředpokládá se, že by na konci prvního zasedání Evropského politického společenství bylo vydáno formální prohlášení nebo formální závěry. Na jednání se naopak čeká co nejotevřenější výměna názorů lídrů.

Dne 7. října 2022 na setkání Evropského politického společenství naváže neformální zasedání Evropské rady, tzv. neformální summit, který se uskuteční rovněž na Pražském hradě. Hlavy států a předsedové vlád států EU budou jednat o válce na Ukrajině, energetice a hospodářské situaci v Evropě.

Autor: Euroskop

Zdroj: Unsplash

Sdílet tento příspěvek