Parlament podpořil další pomoc regionům EU na zmírnění dopadů války na Ukrajině

Státy a regiony EU dostanou dodatečnou podporu na zmírnění následků ruské války na Ukrajině, kterou v úterý schválil Evropský parlament.

Nový právní předpis zjednodušuje pravidla pro členské státy, které využívají fondy politiky soudržnosti k řešení migračních a investičních výzev způsobených ruskou agresí na Ukrajině.

Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj projednal návrh Evropské komise FAST-CARE (flexibilní pomoc územím) v urychleném postupu a postoupil jej plénu bez pozměňovacích návrhů. Plenární zasedání text schválilo beze změn. Hlavním cílem poslanců je zajistit, aby pomoc byla regionům a členským státům EU dostupná co nejdříve.

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Niklas Nienaß (Greens/EFA, DE) po hlasování uvedl: „Tváří v tvář ruské agresi musí Evropa reagovat rychle a rozhodně. Díky programu FAST-CARE pomůže politika soudržnosti ukrajinským uprchlíkům a umožní evropským městům, obcím a hospodářství EU zmírnit přímé i nepřímé důsledky této strašné války. Poslanci zároveň zajistili, že nouzový balíček nebude na úkor dlouhodobých investic. Politika soudržnosti sbližuje Evropu. Solidarita napříč regiony a se sousedy nás činí silnějšími.“

Nová legislativa zjednodušuje pravidla pro využívání prostředků soudržnosti ve dvou oblastech: pomoc s migrací a pomoc s investicemi v oblasti soudržnosti, které jsou ohroženy vysokými náklady na energie a nedostatkem surovin a pracovních sil. Stanovuje dodatečné předběžné financování ve výši 3,5 miliardy EUR v letech 2022 a 2023. Umožňuje rovněž 100% financování projektů EU na podporu socioekonomické integrace státních příslušníků třetích zemí a odstraňuje požadavek na umístění uprchlíků. S cílem zajistit, že se pomoc dostane k místním komunitám, musí být nejméně 30 % částky projektu poskytnuto místním orgánům nebo místním komunitním organizacím.

Zdroj: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek