Vnější obchodní vztahy v září 2022

Rada potvrdila rámcovou dohodu s Austrálií

  • Proces ratifikace a přijetí rámcové dohody s Austrálií na úrovni EU ukončen

Krátce…

Rada potvrdila rámcovou dohodu s Austrálií

  • Po několikaletém procesu ratifikace členských států došlo k rozhodnutí o uzavření dohody s Austrálií.
  • Dohoda zahrnuje mj. otázku lidských práv, změny klimatu či obchodních záležitostí.

Rada 20. 9. 2022 přijala rozhodnutí o uzavření rámcové dohody mezi EU a jejími členskými státy a Austrálií. Dohoda má posílit partnerství s Austrálií včetně dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod, právního státu, mezinárodního míru a bezpečnosti. Spolupráce se má orientovat směrem k řešení výzev v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, udržitelného rozvoje, změny klimatu a hospodářských a obchodních záležitostí. Dohoda zahrnuje i další oblasti jako zdraví, životní prostředí, energetika, vzdělávání, kultura, trh práce, zvládání katastrof, rybolov a námořní záležitosti, doprava, právní spolupráce, praní peněz a financování terorismu, organizovaná trestná činnost a korupce, ale i uzší vazby mezi představiteli obou stran, podniků i občanské společnosti. Dohoda mezi EU a Austrálií byla uzavřena v srpnu 2017, EP vydal souhlas v dubnu 2018. Členské státy dokončily ratifikační proces 27. 7. 2022. Rozhodnutí o uzavření rámcové dohody vstupuje v platnost dnem přijetí a samotná rámcová dohoda vstoupí v platnost 30. dnem po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení svých právních postupů. Na straně EU nabyde dohoda platnosti do konce října 2022.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality