Zemědělství a rybolov v září 2022

Rada a EP se dohodly na pravidlech pro rybáře na dalších 10 let

  • Pravidla pro přístup do vod členských států prodloužena do roku 2032

Krátce…

Rada a EP se dohodly na pravidlech pro rybáře na dalších 10 let

  • Na poslední chvíli dosáhli zástupci institucí EU dohody o prodloužení pravidel.
  • Pravidla regulují přístup do vod členských států, v opačném případě by byl bez omezení.

Zástupci Rady v čele s českým předsednictvím a EP 29. 9. 2022 uzavřeli dohodu o prodloužení pravidel pro přístup do unijních vod o dalších 10 let. Stávající režim přístupu rybářských plavidel do teritoriálních vod členských států má skončit do konce roku 2022. V případě jejich vypršení bez uzavření dohody by došlo k neomezenému přístupu do vod členských států. Dobu trvání a rozsah tohoto prodloužení bude po předchozím posouzení fungování SRP možno v rámci případné budoucí revize této politiky přehodnotit. V předběžné dohodě je dále vyjasněn přístup italských plavidel do vzdálenosti 6 až 12 námořních mil do řeckých teritoriálních vod v Jónském moři a do výlučné řecké ekonomické zóny a zůstávají zachovány stávající podmínky týkající se vzájemného přístupu chorvatského a slovinského loďstva do jejich vod. Dohodu musí formálně potvrdit Rada a EP.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality