Orgány EU se zaměřily na akce proti pracovnímu vykořisťování

Mezi 14. a 21. zářím 2022 Europol a Evropský úřad práce podpořily celoevropské koordinované akční dny proti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v zemědělském sektoru. Operaci vedla Francie a zapojila se do ní celá řada orgánů činných v trestním řízení, včetně policie, imigrační a pohraniční stráže, inspektorátů práce a daňových úřadů z 16 zemí. Operačních činností na místě se zúčastnilo více než 6 000 důstojníků vnitrostátních orgánů.

Celkové výsledky akce:

  • 17 zatčených ve Francii, Španělsku, Spojeném království a na Ukrajině
  • Na Kypru, ve Francii, Itálii, Španělsku, Švédsku, Spojeném království a na Ukrajině bylo identifikováno 42 podezřelých obchodníků s lidmi 
  • Bylo zjištěno 874 pracovníků postižených vykořisťováním a porušováním pracovních práv (včetně 231 identifikovaných jako možné oběti obchodování s lidmi a vykořisťování)
  • Zkontrolováno 4 291 lokalit (včetně vinic a farem)
  • Zkontrolováno 1 087 vozidel
  • Zkontrolováno 37 017 lidí
  • Bylo zahájeno 36 nových šetření 
  • Inspektoři práce zaznamenali 192 podezření na porušení předpisů

Zemědělské odvětví je zranitelnější vůči praktikám vykořisťování kvůli různým faktorům, včetně vysoké úrovně neformálnosti (nehlášená nebo nedostatečně hlášená práce) a převážně nekvalifikované pracovní síly v tomto odvětví. Riziko vykořisťování je ještě vyšší u sezónních zaměstnání. Zločinecké sítě často rekrutují oběti ze zemí jejich původu a vykořisťují je v jiných zemích. Oběti jsou pak nuceny pracovat dlouhou dobu za nízkou nebo žádnou mzdu nebo pracovat v žalostných podmínkách bez možnosti cestovat zpět do svých domovských zemí. Občané EU jsou většinou celoročně vykořisťováni v zemědělském sektoru, zatímco občané mimo EU jsou zaměstnáni sezónními pracemi. Vyšetřovatelé odhalili specifický modus operandi používaný v této trestné oblasti, 

Boj proti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování vyžaduje konsolidované, přeshraniční a multidisciplinární úsilí různých orgánů. Je to již druhým rokem, kdy Evropský úřad práce koordinuje společné kontroly a podporuje vyslání inspektorů práce ze zemí původu pracovníků do cílových zemí.

Europol koordinoval akční dny a usnadňoval výměnu informací mezi zúčastněnými zeměmi. Europol poskytoval analytickou a operativní podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a usnadňoval výměnu komunikace mezi zúčastněnými orgány v reálném čase.

Autor: David Březina

Zdroj: Europol

Sdílet tento příspěvek