Míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU podle Eurostatu v minulém roce klesla

Podle průzkumu Eurostatu zveřejněném 17. října míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15-29 let v EU klesla z 13,3 % v roce 2020 na 13,0 % v roce 2021. Krize spojená s pandemií covidu-19 a opatření s ní spojená měla na mladé lidi z hlediska nezaměstnanosti nepřiměřeně vysoký dopad, a to zejména v roce 2020, kdy míra nezaměstnanosti mladých lidí vzrostla o 1,4 procentního bodu (p.b.), zatímco celková míra nezaměstnanosti v EU se zvýšila o 0,4 p.b. V roce 2021 ale nezaměstnanost mladých lidí klesla (-0,3 p.b. oproti roku 2020) na míru nižší než celková míra nezaměstnanosti (-0,1 p.b., ze 7,1 % v roce 2020 na 7,0 % v roce 2021).

Nejnižší míra nezaměstnanosti mladých lidí byla v roce 2021 zaznamenána ve východních regionech EU včetně čtyř regionů v České republice. Region Jihozápad, který zahrnuje Jihočeský a Plzeňský kraj, měl dokonce nejnižší míru nezaměstnanosti mezi regiony EU na úrovni NUTS 2, a to 3,7 %.

Vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí se soustředila v jižní Evropě. Ve 23 regionech bylo 30,0 % a více nezaměstnaných z pracovní síly ve věku 15-29 let. Na horní hranici tohoto rozpětí se nacházelo šest, převážně periferních nebo odlehlých regionů, kde míra nezaměstnanosti mladých lidí byla vyšší než 40 %. Nejvyšší nezaměstnanost mladých byla ve dvou španělských enklávách Ceuta (56,0 %) a Melilla (41,9 %).

Míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU (13,0 %) byla v roce 2021 téměř dvakrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti v Unii (7,0 %) a vyšší než celková míra nezaměstnanosti osob ve věku 15-74 let v každém ze 192 regionů úrovně NUTS 2, pro které jsou k dispozici údaje.

V téměř polovině (46,4 %) z těchto 192 regionů byla míra nezaměstnanosti mladých lidí nejméně dvakrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti. Nejvyšší rozdíl mezi těmito dvěma mírami byl zaznamenán v rumunském Vestu, kde byla míra nezaměstnanosti mladých lidí 3,5krát vyšší než celková míra nezaměstnanosti, zatímco relativně blízké hodnoty (2,8krát nebo 2,9krát vyšší) byly zaznamenány v Basilicatě a Molise v jižní Itálii a v belgické provincii Vlaams-Brabant.

Podrobnější informace o nezaměstnanosti mladých a jejím poměru k celkové míře nezaměstnanosti v EU najdete v kapitole věnované trhu práce v regionální ročence Eurostatu pro rok 2022.

Míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15–29 let za rok 2021 v regionech NUTS 2.

Zdroj: Eurostat, Unsplash

Sdílet tento příspěvek