Dohoda o prvním návrhu v rámci balíčku „Fit for 55“

Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné politické dohody o přísnějších výkonnostních normách pro emise CO2 u nových osobních automobilů a dodávek. Cílem je přejít k mobilitě s nulovými emisemi.

Návrh bude ještě přijat formálně, nicméně oba orgány se dohodly na:

  • cíli snížení emisí CO2 o 55 % u nových osobních automobilů a o 50 % u nových dodávek do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi v roce 2021,
  • cíli snížení emisí CO2 o 100 % jak u nových osobních automobilů, tak u dodávek do roku 2035.

Dosažení první dohody o návrhu z balíčku „Fit for 55“ je silným signálem, že EU je odhodlána dosáhnout pokroku na cestě ke klimatické neutralitě a ekologické transformaci. Mobilita s nulovými emisemi bude základem pro zpomalení změny klimatu, která může způsobit vážné problémy v mnoha odvětvích naší společnosti, mimo jiné v oblasti životního prostředí, migrace, potravinového zabezpečení a hospodářství.Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí České republiky

Do roku 2030 bude pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi uplatňován regulační pobídkový mechanismus. V rámci tohoto mechanismu může být výrobce, který dosáhne určitých referenčních hodnot pro prodej vozidel s nulovými a nízkými emisemi, odměněn uplatňováním méně přísných cílů v oblasti CO2. Rada a Evropský parlament se dohodly na zvýšení referenční hodnoty do roku 2030, a to na 25 % pro osobní automobily a na 17 % pro dodávky.

Dohoda obsahuje text týkající se CO2 neutrálních paliv, na jehož základě Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami předloží návrh, aby byla po roce 2035 registrována vozidla poháněná výhradně CO2 neutrálními palivy v souladu s právními předpisy EU, mimo oblast působnosti norem pro vozový park, a v souladu s cílem EU v oblasti klimatické neutrality.

Dohodou se navíc posilují i další ustanovení obsažená v nařízeních, jako například:

  • snížení stropu emisních kreditů, které mohou výrobci obdržet za ekologické inovace, které prokazatelně snižují emise CO2 na silnici, a to až na 4 g/km ročně od roku 2030 do roku 2034 (snížení ze 7 g/km ročně),
  • Komise do roku 2025 vypracuje společnou metodiku EU pro posuzování celého životního cyklu emisí CO2 z osobních automobilů a dodávek uváděných na trh EU a dále pro paliva a energii spotřebovávané těmito vozidly. Na základě této metodiky mohou výrobci Komisi dobrovolně podávat zprávy o emisích během životního cyklu nových vozidel, která uvádějí na trh.

Podle dohody bude do konce roku 2035 platit výjimka pro malé výrobce.

Zdroj: Rada EU

Sdílet tento příspěvek