Malé a střední podniky prokázaly odolnost vůči účinkům pandemie 

Malé a střední podniky – jinými slovy podniky s méně než 250 lidmi – jsou často označovány za páteř evropského hospodářství, která poskytuje pracovní místa a příležitosti k růstu. 

Převážnou většinu (2020: 99 %) podniků v nefinanční podnikové ekonomice EU tvořily podniky s méně než 49 zaměstnanými osobami (mikropodniky a malé podniky), následované středními podniky (50–249 zaměstnanými osobami) s méně než 0,9 % všech podniků. Naproti tomu jen 0,2 % všech podniků mělo 250 a více zaměstnanců a byly to velké podniky.

Vyplývá to z dat, které zveřejnil Eurostat. Článek představuje několik poznatků z podrobnějšího článku Statistics Explained o strukturální podnikové statistice . 

Nefinanční podniková ekonomika

Přidaná hodnota se v roce 2020 snížila o 6 %
V roce 2020, na vrcholu pandemie, bylo mnoho podniků uzavřeno a zaměstnanci byli propouštěni. V důsledku toho ekonomika nefinančních podniků vykázala přidanou hodnotu ve výši 6,5 bilionu EUR v nákladech na výrobní činitele , což je významný pokles (-6 %) ve srovnání s rokem 2019 (6,9 bilionu EUR). Malé a střední podniky zaznamenaly přidanou hodnotu ve výši 3,4 bilionu EUR, což představuje menší pokles o 5 % (3,9 bilionu EUR v roce 2019). Počet osob zaměstnaných v nefinanční podnikové ekonomice dosáhl v roce 2020 127,7 milionu, což je o 3 % méně ze 131,5 milionu v roce 2019. 

Celkový počet podniků se mírně zvýšil na 23,4 milionu, což je 1% nárůst z 23,2 milionu v roce 2019. Nárůst byl však pouze v počtu malých a středních podniků. Počet velkých podniků se snížil o 3,4 % (43 500 v roce 2019 na 42 000 v roce 2020). Malé a střední podniky prokázaly v roce 2020 slušnou odolnost, zaznamenaly menší pokles přidané hodnoty než velké podniky a jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil.

Zaměstnanost v podnicích v EU

Zaměstnanost v nefinanční podnikové ekonomice
V roce 2020 bylo v nefinanční podnikové ekonomice EU 23,3 milionu malých a středních podniků, které přispívaly více než polovinou k celkové v přidané hodnotě(52 %, 3,4 bilionu EUR).

Malé a střední podniky zaměstnávaly v roce 2020 82,0 milionů lidí, což představuje 64 % všech zaměstnaných. Více než polovina z nich byla zaměstnána ve třech ekonomických činnostech: v sektoru distribuce (19,9 milionu lidí, 26 % mikropodniků a malých podniků a 20 % zaměstnanosti středních podniků), ve výrobě (15,3 milionu lidí, 14 % a 32 %) a stavebnictví (11,2 milionu, 15 % a 8 %).

Zdroj: Eurostat

Sdílet tento příspěvek