Potravinové zabezpečení v EU

Neodůvodněná invaze Ruska na Ukrajinu zhoršuje celosvětovou potravinovou krizi. Země EU koordinují opatření, jejichž cílem je pomoci lidem vyrovnat se s rostoucími cenami a poskytnout pomoc nejchudším zemím světa.

Trasy solidarity a dohoda o přepravě obilovin přes Černé moře

Jednou z hlavních priorit zemí EU při řešení rostoucího nedostatku potravin je pomoci Ukrajině s vývozem její zemědělsko-potravinářské produkce, který byl ruskou invazí vážně ohrožen. Ukrajina je klíčovým producentem a vývozcem základních potravin, jako je pšenice a kukuřice. V letech 2016 až 2021 směřovalo přibližně 90 % vývozu pšenice do Afriky a Asie, což podpořilo potravinové zabezpečení v některých nejvíce znevýhodněných regionech světa.

V květnu 2022 předložila Evropská komise akční plán na zřízení tras solidarity. Cílem bylo vytvořit alternativní pozemní trasy, a pomoci tak Ukrajině vyvážet zemědělské produkty:

  • poskytnutím nákladních kolejových vozidel, plavidel a nákladních automobilů,
  • účinnějším využíváním stávajících kapacit dopravních sítí a překládkových terminálů,
  • zjednodušením a urychlením celních operací a jiných kontrol a
  • poskytnutím možnosti uskladnit zboží na území EU.

V srpnu 2022 bylo těmito koridory přepraveno 61 % ukrajinského vývozu potravin (2,6 milionu tun). V červenci 2022 Rusko souhlasilo s ukončením blokády ukrajinských černomořských přístavů díky zásahu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese v rámci tzv. Černomořské obilné iniciativy (Black Sea Grain Initiative). Od té doby byla znovu zahájena přeprava obilovin přes Černé moře – v září 2022 bylo z Ukrajiny přepraveno více než 3,5 milionu tun zemědělského zboží.

Evropská unie a její členské státy jsou největšími poskytovateli rozvojové pomoci na celém světě. EU vyvíjí značné úsilí, aby svou podporu přizpůsobila rostoucím a naléhavým potřebám. V červnu 2022 podpořily země EU závazek ve výši 7,7 miliardy eur na potravinové zabezpečení (na období 2021–2024).

V roce 2022 vzrostlo financování humanitární pomoci ze strany EU ve srovnání s rokem 2021 o 32 % a dosáhlo zatím výše 770 milionů eur. Tyto finanční prostředky budou použity na zajištění přístupu nejzranitelnějších skupin obyvatelstva k potravinám a na podporu místní produkce potravin prostřednictvím peněžní pomoci a jiných prostředků. EU a její členské státy jsou rovněž hlavními dárci v rámci Světového potravinového programu OSN.

Kromě toho se z nástroje pro potravinové zabezpečení a odolnost poskytne 225 milionů eur partnerským zemím jižního sousedství v regionu Blízkého východu a severní Afriky. Země EU rovněž významně přispívají k celosvětovému potravinovému zabezpečení tím, že vyvážejí velkou část své zemědělské produkce do rozvojových zemí. Více než polovina vývozu pšenice z EU směřuje do Afriky (Alžírsko, Maroko, Egypt, Nigérie) a do Asie (Pákistán).

Hlavním problémem v EU je cenová dostupnost

Země EU nejsou ohroženy nedostatkem potravin. EU je jedním z největších producentů zemědělsko-potravinářských produktů (v roce 2021 byla největším světovým obchodníkem), a přestože mají válka Ruska proti Ukrajině a změna klimatu na produkci vliv, potravinářský systém EU je nadále pevný a spolehlivý. Občané v zemích EU však čelí inflaci a vysokým cenám potravin. Cenová dostupnost působí lídrům unijních zemí největší starost, zejména ve vztahu k nízkopříjmovým a ohroženým skupinám obyvatelstva, kteří jsou tímto problémem nejvíce postiženi.

Podle Eurostatu byly ceny potravin v EU v červenci 2022 o téměř 9 % vyšší než v červenci 2021.

Zdroj: Rada EU

Sdílet tento příspěvek