Doprava v říjnu 2022

EU uzavřela leteckou dohodu s regionem ASEAN

  • Dohoda má vést k rovným podmínkám i novým leteckým příležitostem pro obě strany

Krátce…

EU uzavřela leteckou dohodu s regionem ASEAN

  • Cílem je sjednotit a modernizovat dosavadní bilaterální dohody mezi jednotlivými státy.
  • Dohoda zahrnuje i ekologické a sociální aspekty.

EU a zástupci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 17. 10. 2022 podepsali komplexní dohodu o letecké dopravě. Dohoda má zavést jednotný moderní rámec pro letecké společnosti nahrazjící dosavadní dvoustranné dohody (celkem 140) a zajistit vysoké standardy s cílem zajistit rovné podmínky a přinést nové letecké příležitosti. Všechny letecké společnosti EU budou moci provozovat přímé lety z kteréhokoli letiště v EU na kterékoli letiště v zemích ASEAN a totéž obráceně (tzv. práva třetí a čtvrté svobody). Letecké společnosti budou moci uskutečnit až 14 osobních letů týdně do nebo z kteréhokoli členského státu EU, jakož i libovolný počet nákladních letů mezi oběma regiony a dále do třetích zemí. Obě strany rovněž uznaly význam ekologických a sociálních otázek a dohodly se na spolupráci v těchto otázkách a na zlepšení svých sociálních a pracovních zákonů. ASEAN je 9. největším trhem pro nákladní a 16. největším trhem pro osobní leteckou dopravu. Dohoda bude uplatňována okamžitě po podpisu s následnou ratifikací obou stran pro uvedení dohody v platnost.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality