Hospodářská soutěž v říjnu 2022

Komise prodlužuje a upravuje dočasný krizový rámec

  • Státní podpora hospodářství v reakci na válku bude nadále v souladu s prodlouženým dočasným krizovým rámcem EU

Krátce…

Komise prodlužuje a upravuje dočasný krizový rámec

  • Státní podpora v reakci na ruskou agresi na Ukrajině bude pokračovat.
  • Změny doznají např. stropy pro omezené částky podpory.

Komise 28. 10. 2022 přijala změnu dočasného krizového rámce pro státní podporu, který znamená pokračování možnosti flexibility členských států při poskytování podpory hospodářství v důsledku ruské agrese na Ukrajině. Dočasný krizový rámec byl Komisí přijat v březnu 2022 s platností původně do 31. 12. 2022 a posléze upraven v červenci 2022 v souvislosti s cíli REPowerEU (více v příspěvku „Komise přijala dočasný krizový rámec v souvislosti s Ukrajinou”, Hospodářská soutěž v březnu 2022 a v příspěvku „Komise upravuje dočasný krizový rámec v reakci na válku na Ukrajině”, Hospodářská soutěž v červenci 2022). Tímto rozhodnutím dochází po 2 konzultacích v říjnu 2022 k prodloužení platnosti do 31. 12. 2023. Dále se zvyšují stropy stanovené pro omezené částky podpory (do 250 tis. € v odvětví zemědělství, 300 tis. € v odvětví rybolovu a akvakultury a až do 2 mil. € pro podniky v ostatních odvětvích). Navíc mohou nově člesnké státy ve výjimečných případech poskytovat veřejné záruky energetickým podnikům pro jejich obchodní činnost s cílem podpořit jejich likviditu, a to přesahující 90 % krytí, pokud jsou tyto záruky poskytovány jako finanční zajištění ústředním protistranám nebo členům clearingového systému. Členské státy budou mít více možností podpory a flexibilitu v poskytování podpory společnstem postiženým rostoucími náklady na energii. U podniků, které obdrží vyšší částky podpory, dočasný krizový rámec předpokládá závazky stanovit cestu ke snížení uhlíkové stopy spotřeby energie a zavedení opatření v oblasti energetické účinnosti. Také jsou zavedeny nová opatření na podporu snižování poptávky po elektřině a upřesněna kritéria pro posuzování opatření na podporu rekapitalizace. Komise rovněž rozhodla o prodloužení možnosti poskytovat opatření na podporu investic směřujících k udržitelnému oživení podle dočasného rámce státní podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 do 31. 12. 2023.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality