Spotřebitelé v říjnu 2022

Komise navrhuje urychlit zavádění okamžitých plateb v €, Rada schválila směrnici o jednotné nabíječce

 • Okamžité platby v € by měly být dostupnější
 • Pravidla pro jednotnou nabíječku v EU jsou definitivně přijata

Komise navrhuje urychlit zavádění okamžitých plateb v €

 • Komise přijala legislativní návrh, díky kterému by všichni občané a podniky s bankovním účtem v EU a zemích EHP získali možnost provádět okamžité platby v €.
 • Cílem návrhu je zajistit, aby byly okamžité platby v € cenově dostupné a bezpečné a aby byly bez potíží zpracovávány po celé EU.
 • Rovněž má tento návrh má odstranit překážky, jež brání většímu rozšíření okamžitých plateb a jejich přínosů.
 • Návrh má mimo jiné podobu změny nařízení o jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) z roku 2012.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 260/2012 and (EU) 2021/1230 as regards iProposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 260/2012 and (EU) 2021/1230 as regards instant credit transfers in euro (COM(2022)546)

 • Komise 26. 10. 2022 přijala legislativní návrh, díky kterému by všichni občané a podniky s bankovním účtem v EU a zemích EHP získali možnost provádět okamžité platby v €.

Pozadí

Představený návrh si dává za cíl plnit klíčový závazek, který Komise formulovala v roce 2020 ve své strategii pro malé platby a který cílí na maximální využívání okamžitých plateb v EU. Má podobu změny nařízení o jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) z roku 2012, které již obsahuje obecná ustanovení pro všechny bezhotovostní převody v eurech (SEPA), a doplňuje do něho zvláštní ustanovení pro okamžité platby v eurech (SEPA). Návrh má stanovit lhůty pro postupné provádění, a to různě podle toho, o jakou součást iniciativy se jedná a zda ji mají realizovat členské státy eurozóny nebo členské státy mimo eurozónu, aby země měly na provedení odpovídají čas a byla zajištěna plná proporcionalita.

Okamžité platby umožňují lidem převést peníze v kterýkoli den a kteroukoli denní dobu během 10 vteřin. Tyto platby jsou mnohem rychlejší než tradiční bezhotovostní převody, které poskytovatelé platebních služeb přijímají pouze v úředních hodinách a které přicházejí na účet příjemce do následujícího pracovního dne s tím, že tato lhůta se může protáhnout až na 3 kalendářní dny. Okamžité platby výrazně zvyšují rychlost a pohodlí pro spotřebitele, například při placení faktur nebo přijímání urgentních převodů (v případě naléhavých zdravotních problémů apod.). Pomáhají také podstatně zlepšit peněžní toky a znamenají úspory nákladů pro podniky, zejména MSP, včetně maloobchodníků. Uvolňují peníze, které jsou v současné době zablokovány v tranzitu v rámci finančního systému (tzv. peníze na cestě) a které tak bude možné použít dříve na spotřebu nebo investice. V každý jednotlivý den přitom na cestě zůstává zablokováno téměř 200 mld. €. Na začátku roku 2022 představovaly okamžité platby jen 11 % všech bezhotovostních eurových převodů v EU. Tento návrh má odstranit překážky, jež brání většímu rozšíření okamžitých plateb a jejich přínosů.

Klíčové a sporné body

Návrh nařízení č. 546/2022, kterým se má měnit a modernizovat nařízení o jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) z roku 2012, má stanovit v souvislosti s okamžitými platbami v € 4 požadavky:

 • Okamžité platby v € musí být všeobecně dostupné. Poskytovatelé platebních služeb v EU, kteří již nabízejí bezhotovostní převody v € musí ve stanovené době nabízet i jejich okamžitou verzi.
 • Okamžité platby v € musí být cenově dostupné. Poskytovatelé platebních služeb musí zajistit, aby cena účtovaná za okamžité platby v € nepřevyšovala cenu účtovanou za tradiční neokamžité bezhotovostní převody v téže měně.
 • Musí být zvýšena důvěra v okamžité platby. Poskytovatelé musí ověřovat soulad mezi číslem bankovního účtu (IBAN) a jménem příjemce, které plátce v příkazu zadá, aby byl plátce před provedením platby upozorněn na případnou chybu nebo podvod.
 • Musí být odstraněny překážky ve zpracovávání okamžitých plateb v € a současně musí být i nadále účinně identifikovány osoby, na které se vztahují sankce EU – poskytovatelé platebních služeb nebudou probírat všechny transakce jednotlivě, ale budou nejméně každý den ověřovat, zda jejich klienti nefigurují na sankčních seznamech EU.

Tento návrh má podpořit na evropském trhu plateb inovace a hospodářskou soutěž v plném souladu se stávajícími předpisy o sankcích a boji proti finanční kriminalitě. Měl by přispět rovněž k širším cílům Komise v oblasti digitalizace a otevřené strategické autonomie. Tato iniciativa zapadá do priority Komise zajistit hospodářství ve prospěch lidí a vytváří atraktivnější investiční prostředí.

Předpokládaný další vývoj

Návrh musí nyní projednat EP a Rada v řádným legislativním procesu.

Odkazy

Krátce…

Rada schválila směrnici o jednotné nabíječce

 • Rada s konečnou platností schválila směrnici o jednotné nabíječce.
 • Od roku 2024 by se měl stát port typu USB-C povinným pro mobilní telefony, tablety nebo sluchátka.
 • Již by tak nemělo být potřeba si ke každému zařízení pořizovat jinou nabíječku.
 • Krom toho má dojít je značnému snížení objemu elektronického odpadu.

Rada 24. 10. 2022 schválila s konečnou platností směrnici o jednotné nabíječce. To znamená, že v roce 2024 se port typu USB-C stane povinným pro celou škálu elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety nebo sluchátka. Již by tak nemělo být potřeba si ke každému mobilnímu telefonu nebo podobnému zařízení kupovat jinou nabíječku, poněvadž veškerá zařízení bude možné nabíjet pomocí téže nabíječky. Díky harmonizaci nabíjecích rozhraní a technologiím rychlého nabíjení má tak jednotná nabíječka usnadnit život spotřebitelům a zároveň se tím má přispět ke značnému snížení objemu elektronického odpadu. Komise předložila návrh na zavedení jednotné nabíječky v září 2021 (více v příspěvku „Komise navrhuje jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení”, Spotřebitelé v září 2021). Necelých 6 měsíců po zahájení jednání v Radě se členské státy v lednu 2022 jednomyslně dohodly na postoji Rady ke směrnici o jednotné nabíječce (více v příspěvku „Rada přijala postoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízení”, Spotřebitelé v lednu 2022). V červnu 2022 dosáhly Rada a EP o směrnici o jednotné nabíječce předběžné dohody, kterou následně potvrdili zástupci členských států EU (více v příspěvku „Instituce dosáhly předběžné politické dohody o jednotné nabíječce”, Spotřebitelé v červnu 2022). Aby každý spotřebitel bezpečně věděl, jaké zařízení si pořizuje, zavádí se směrnicí piktogram informující o tom, zda je nové zařízení prodáváno s nabíječkou, a dále štítek s dalšími podrobnostmi ohledně výkonnosti nabíjení. Směrnice má spotřebitelům rovněž umožnit si zvolit, zda nové zařízení koupí s nabíječkou, nebo bez ní. Tím se nejen ušetří peníze spotřebitelům, ale sníží se také objem elektronického odpadu spojeného s výrobou, přepravou a likvidací nabíječek. Možnost povinného zavedení tohoto odděleného prodeje posoudí Komise 4 roky po vstupu směrnice v platnost. Ačkoli je bezdrátové nabíjení stále oblíbenější, nebylo dosud pro všechna zařízení harmonizováno. Aby se tato technologie mohla stát dostupnou pro vícero zařízení, bude Komise na základě technologického vývoje usilovat o harmonizaci bezdrátového nabíjení elektronických zařízení, jakož i o interoperabilitu. Nová pravidla se vztahují na širokou škálu přenosných zařízení, jako jsou: (1) mobilní telefony, (2) tablety a čtečky, (3) digitální fotoaparáty a herní konzole, (4) sluchátka, náhlavní soupravy a přenosné reproduktory, (5) bezdrátové myši a klávesnice a (6) mobilní navigační zařízení. Tato nová pravidla se navíc po 40 měsících od vstupu směrnice v platnost mají vztahovat i na všechny notebooky. Nová pravidla se mají začít používat 24 měsíců po vstupu v platnost.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality