O Evropské unii se rozhodovalo již pětkrát po celé republice. Co přinesly první regionální semináře?

Projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ v posledních dvou měsících navštívil s velkým úspěchem již pět krajských měst, konkrétně Ostravu, Karlovy Vary, Prahu, České Budějovice a Brno. Studenti si zkusili jednání jak v pozicích ministrů v Radě EU, tak i v pozicích poslanců v Evropském parlamentu. Měli také možnost debatovat se zajímavými hosty o budoucnosti EU, příležitostech pro mládež v evropských programech či o aktuálních výzvách – ať už je to válka na Ukrajině či boj proti změně klimatu.

Projednávanou agendou ve všech případech bylo nově navrhované nařízení o transparentnosti a cílení politiké reklamy, které cílí na potírání dezinformací v politickém prostoru společenské debaty a na transparentnost politických sdělení, propagací a kampaní. Pro všechny studenty, kteří se jednání účastnily se jednalo bezpochyby o důležité téma, o čemž svědčí i fakt, že si toto téma sami odhlasovali z možností, ze kterých dostali během přihlašování na výběr.

Zájem studentů rovněž dosvědčuje vysoká participace v debatách v oddělených i společných zasedáních, doplňující otázky k tématu kladené předsednictvu, jakož i rozpoznání přidané hodnoty tématu politické reklamy – tedy lepší orientace účastníků v mediálně-politickém prostoru. „Myslím si, že jsme vybrali dobrém téma jak pro simulované zasedání, tak i pro běžný život, protože umět rozpoznat dezinformace je určitě důležité. Téma politické reklamy tyto schopnosti určitě rozvinulo, což se nám všem bude v budoucnu hodit“, uvedla jedna z účastnic regionálního semináře. Jeden z jejích kolegů souhlasil a dodal, že „Přínosné byly i debaty s hosty, netušil jsem, kolik příležitostí pro mladé EU nabízí, rozhodně je ale nyní plánuji využít!

Další účastníci si velmi cenili i zkušeností získaných z průběhu simulace jako takové „Myslím si, že pochopit jak složitý je proces přijímání změn v rámci EU a jaké velké kompromisy musejí státy či poslanci často udělat pomůže hodně studentům se dívat na EU více objektivně a cenit si úspěchů, kterých dosahuje.“ Samotný průběh simulovaných jednání byl velmi zajímavý a plný zapálených debat nad obecnými ale i velmi detailními aspekty politických reklam. Zajímavé bylo, že se téměř nikdy nepodařilo Radě a Parlamentu se shodnout na otázkách, které pro ně byly klíčové a přijetí nařízení proto mnohdy viselo na vlásku.

Simulace je v rámci projektu soutěžní částí programu, první tři nejúspěšnější účastníci z každé instituce byli vždy oceněni a navíc vítězové dostali mimo darů od partnerů projektu též pozvánku na třídenní modelové zasedání, které proběhne v lednu v Brně. Na modelové zasedání se však mohou přihlásit i ostatní účastníci, a všichni budou vítáni, neboť jednání zvládli všichni skvěle.

V rámci diskusís hosty často zaznívala ocenění programů Evropské unie pro mladé nebo myšlenky jak dále rozvíjet EU v budoucnosti v rámci probíraných témat. Účastníci díky diskuzím často zjistili mnoho o úspěších EU na různých polích, například v rámci ekologie a mezinárodních vztahů a rozvoje demokracie. „Být v EU je rozhodně mnohem výhodnější, než být odkázáni sami na sebe. Měli bychom ale více komunikovat s občany a říkat jim, proč je pro ně EU důležitá a co všechno pro ně dělá“, uvedla jedna ze studentek a řada kolegů s ní v tomto duchu souhlasila. Mnozí hlavně poté, co poprvé slyšeli, co EU dělá ve vztahu k mládeži či ekologii, neboť se k nim tyto informace dříve nedostávaly. K tomu napomohly i vždy přítomné pracovnice a pracovníci Eurocenter a středisek Europe Direct, kteří asistovali jak organizačnímu týmu, tak studentům. Navíc pomáhali osvětlovat právě i příležitosti pro studenty v rámci programů EU.

Během aktuálního ročníku čeká projektový tým ještě osum dalších seminářů po celé ČR. Přihlašování na řadu regionálních seminářů jakož i na modelové zasedání je stále otevřeno a proto zveme všechny zájemce, aby se přihlásili. Pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak se rozhoduje v rámci Evropské unie, popovídat si s významnými a zajímavými hosty či zjistit něco o příležitostech pro mladé neváhejte, a přihlaste se jako účastníci projektu. Rádi vás uvidíme například 16. 11. v Jihlavě., 28. 11. v Liberci, 30. 11. v Ústí nad Labem či 12.12. ve Zlíně.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice probíhají v rámci Evropského roku mládeže a jsou financovány z Evropské unie. Hlavním partnerem projektu v roce 2022 je Dům zahraniční spolupráce. Semináře jsou uskutečněny také díky podpoře Zastoupení Evropské komise v České republice a Konrad Adenauer Stiftung. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika.

Autor: Martin Dlouhý, Eutis, o.p.s.

Sdílet tento příspěvek