Rozpočet EU na rok 2023

Evropský parlament a Rada dnes dosáhly dohody o podobě rozpočtu EU na rok 2023. Celkové závazky jsou stanoveny na 186,6 miliardy eur. Oproti rozpočtu na rok 2022, včetně jeho pozdějších změn, se jedná o nárůst o 1,1 %. V rámci výdajových stropů víceletého finančního rámce na období 2021–2027 bylo ponecháno k dispozici 0,4 miliardy eur, aby mohla EU reagovat na nepředvídatelné potřeby. Oznámilo to české předsednictví Rady EU, které vedlo vyjednávání za členské země. 

Poslanci Evropského parlamentu byli úspěšní při navýšení finančních prostředků na programy a politiky, které považují za zásadní pro řešení důsledků války na Ukrajině a energetické krize. Dále byl silný apel na programy, které přispěly k obnově po pandemii a posílily úsilí o zelenou a digitální transformaci. Například program Erasmus+ byl navýšen o 120 milionů eur, humanitární pomoc ve výši 150 milionů eur. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Rada EU a plénum Evropského parlamentu.

Rozpočet EU na rok 2023 je značně orientován na politické priority Unie. Rozdělení podle zaměření ukazuje následující tabulka.

Okruhy

ZávazkyPlatby
1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast

21 548

20 901

2. Soudržnost, odolnost a hodnoty

70 587

58 059

3. Přírodní zdroje a životní prostředí

57 259

57 456

4. Migrace a správa hranic

3 727

3 038

5. Bezpečnost a obrana

2 117

1 208

6. Sousedství a svět

17 212

13 995

7. Evropská veřejná správa

11 311

11 311

Zvláštní nástroje

2 855

2 680

Celkem186 617

168 649

Prostředky jako % HND (hrubý národní důchod)
1,14 %
1,03 %
(Závazky představují právně závazný příslib vynaložit peněžní prostředky na činnosti, které se uskutečňují v průběhu několika let.
Platby pokrývají výdaje vyplývající ze závazků, které byly přijaty během daného roku nebo minulých let.)

Roční rozpočet EU

Roční rozpočet EU stanoví všechny výdaje a příjmy EU na jeden rok. Závazky a platby musí dodržovat stropy stanovené ve víceletém finančním rámci. V praxi jsou obvykle stanovovány na nižší úrovni, než jsou příslušné stropy víceletého finančního rámce. Hlavním cílem je ponechat určitý manévrovací prostor, neboli rozpětí, pro případ nepředvídaných potřeb. Příjmy a výdaje musí být v každém ročním rozpočtu EU vždy v rovnováze.


Jak to bude dál?

Poté, co Rada kompromis formálně přijme, bude ve čtvrtek (17. listopadu) projednán v Rozpočtovém výboru, poté se o něm bude hlasovat na plenárním zasedání Evropského parlamentu a jeho předseda podepíše v zákon. Přibližně 94 % rozpočtu EU jde občanům, regionům, městům, zemědělcům a podnikům.

Více informací zde.

Zdroj: Rada EU, Evropský parlament, Euroskop

Sdílet tento příspěvek