Přednáška Timothyho G. Ashe na Univerzitě Karlově

Ve středu 16. listopadu se na půdě filozofické fakulty Univerzity Karlovy konala přednáška britského publicisty a historika Timothy Gartona Ashe. Přednáška proběhla při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU pod záštitou Mikuláše Beka, ministra pro evropské záležitosti ČR.

Timothy Garton Ash je profesorem evropských studií na Oxfordské univerzitě. Zabývá se především moderními a soudobými dějinami střední a východní Evropy a je autorem řady knih, mj. The Magic Lantern: The Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin, and Prague.

V rámci své přednášky zmínil profesor Ash odkaz předešlých generací, které formovaly politiku evropského kontinentu. Především generace let 1968 a 1989, které se silně vyslovily proti válce a vyzdvihly ideály lidských práv a demokratických hodnot, včetně velkých očekávání do budoucnosti.

Často zmiňovaným termínem byl v letech 1968 a 1989 i mír, který je podle profesora Ashe v Evropě vzácný. Druhá světová válka a všechny její hrůzy měly být koncem válek v Evropě, což se nestalo. Příkladem je i současnost, kdy únorová ruská agrese na Ukrajině rozpoutala dosud trvající boje.

O historickém kontextu ve kterém se Evropa nachází, píše Timothy Garton Ash i ve své nové knize, která vyjde na jaře roku 2023. Mezi hlavní inspirativní úvahy řadí pasáže z knihy Tonyho Judta – Poválečná Evropa, který se zabíral Evropou a jejím osudem od tzv. roku nula, tedy roku 1945.

Profesor Ash vyzdvihl i unikátnost projektu EU, který se přes všechny nesnáze a krize drží ideálů a hodnot, na kterých byl postaven a pro ostatní země je stále vzorem.

Autor: David Březina, Euroskop

Sdílet tento příspěvek