Přednáška o českém předsednictví v Radě EU na Univerzitě Palackého v Olomouci

V pondělí 14. listopadu se pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci na Katedře politologie a evropských studií uskutečnila přednáška na téma zákulisí českého předsednictví.

Během pondělního dopoledne vysvětlovala ředitelka předsednického odboru na Úřadu vlády ČR Alice Krutilová koordinační roli předsednického odboru při organizaci hladkého průběhu současného druhého předsednictví ČR v Radě EU. Prezentace se přitom netýkala pouze obsahové přípravy a prioritních témat předsednictví, důraz byl kladen i na organizaci neformálních ministerských Rad, konferencí a dalších jednání, která doposud proběhla všechna úspěšně.

Co se týče debaty o zákulisí předsednictví, vyzdvihla Alice Krutilová zejména důležitost centrální organizační role Úřadu vlády ČR a dobrou spolupráci s kolegy ze Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu, na jejichž bedrech leží většina práce v rámci vyjednávání o unijní legislativě s ostatními institucemi EU. Studenti si mohli vyslechnout i o podrobnostech organizace nedávného summitu konaného na Pražském hradě.

V rámci přednášky padly i dotazy studentů, jak se mohou zapojit stážisti, co byly dosud největší úspěchy a zároveň neúspěchy, anebo také na rozpočet celého předsednictví. Posluchači zde byli tvořeni především z řad studentů politologie a evropských studií a zástupci Politologického klubu.

Autor: David Březina, Euroskop

Sdílet tento příspěvek