70 let od vzniku Evropského parlamentu

Poslanci Evropského parlamentu dnes v rámci plenárního zasedání oslaví výročí vzniku Parlamentu.

Slavnostní ceremoniál v jednacím sále bude v 11:30 zahájen předsedkyní Parlamentu Robertou Metsolovou, která přednese slavností prohlášení. Posléze budou následovat projevy předsedů vlád tří hostitelských zemí parlamentu — francouzské premiérky Élisabeth Borneové, belgického premiéra Alexandra de Croo a lucemburského premiéra Xaviera Bettela. Na závěr slavnostního ceremoniálu zahraje orchestr Beethovenovu Ódu na radost.

Přímý přenost můžete sledovat na webu Evropské parlamentu.

„Od shromáždění šesti zakládajících zemí k Evropskému parlamentu s většími demokratickými pravomocemi, který zastupuje každého občana EU.” Podívejte se na časovou osu 70 let, které uplynuly od jeho vzniku:

70 let evropské demokracie v historické souvislosti

Dne 10. září 2022 uběhlo 70 let od prvního zasedání Společného shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli.  První zasedání, které se datuje do roku 1952, se skládalo ze 78 jmenovaných poslanců z národních parlamentů jednotlivých členských států. V roce 1958, po vzniku Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, bylo Společné shromáždění ESUO rozšířeno na „Evropské parlamentní shromáždění”. V roce 1962 přijalo název „Evropský parlament”.

Evropský parlament jako instituce

Evropský parlament, jediný přímo volený orgán EU, je fórem nejen pro politické debaty, ale také pro rozhodování na unijní úrovni. Díky postupným změnám evropských smluv Parlament nyní disponuje významnými legislativními a rozpočtovými pravomocemi, a spolu se zástupci členských států v Radě tak může určovat budoucí směřování evropské integrace.

Významnou odlišností od národních parlamentů je absence práva legislativní iniciativy. Tu má jenom Evropská komise. Evropský parlament ji však může požádat, aby iniciovala určitý legislativní návrh. Významnou pravomocí Evropského parlamentu je rozpočtová pravomoc. Schválení rozpočtu EU vždy vyžaduje souhlas Evropského parlamentu.

Spolu se 14 místopředsedy stojí v čele EP předseda, který dohlíží na jeho činnost a zastupuje jej navenek i ve vztahu k ostatním orgánům a institucím EU. Současnou předsedkyní je Roberta Metsolová.

Parlament má tři oficiální sídla. Ve Štrasburku se europoslanci scházejí jeden týden v měsíci na plenárním zasedání. Stálé výbory Evropského parlamentu se scházejí mezi plenárními zasedáními v Bruselu, kde se konají také „miniplenární zasedáni“. Předsednictvo Evropského parlamentu a generální sekretariát sídlí v Lucemburku.

Více informací o Evropském parlamentu si můžete přečíst v rubrice Instituce.

Autor: Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek