Rozšíření Schengenu

Komise vyzvala Radu EU k přijetí rozhodnutí, která Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku umožní plně se účastnit schengenského prostoru. V přijatém sdělení hodnotí Komise vynikající výsledky tří členských států při uplatňování schengenských pravidel.

„Plná účast Bulharska, Rumunska a Chorvatska na schengenském prostoru je splněním evropského slibu a zohledňuje také legitimní očekávání, že se tyto země stanou členy, pokud prokazatelně splní všechny dohodnuté podmínky. Schengen má mezi evropským obyvatelstvem velmi širokou podporu a bulharští, rumunští a chorvatští občané musí bez dalších prodlev požívat svých práv.

Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci 

Všechny tři členské státy řadu let přispívají k řádnému fungování schengenského prostoru, a to i během pandemie a uprchlické krize. I když jsou tyto tři země již částečně vázány schengenskými pravidly, kontroly na vnitřních hranicích s těmito členskými státy nebyly zrušeny. Plné členství v schengenském prostoru je pro tyto státy navíc právní povinností. Rozšířením schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích se Unie stane bezpečnější, bude více prosperovat a zůstane atraktivnější (tím, že se výrazně rozšíří největší společný prostor na světě bez kontrol na vnitřních hranicích).

Bulharsko zavedlo silnou správu hranic s účinnou hraniční ostrahou a systematickými hraničními kontrolami. Prioritou je boj proti přeshraniční trestné činnosti prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, včetně spolupráce s Europolem. Schengenský informační systém je dobře zaveden. Bulharsko rovněž prokázalo, že má nezbytné struktury k zajištění dodržování základních práv, zaručení přístupu k mezinárodní ochraně a dodržování zásady nenavracení.

Rumunsko provádí přísnou a účinnou správu hranic, včetně ostrahy hranic a systematických hraničních kontrol, a mezinárodní policejní spolupráci. Aktivně bojuje proti nelegální migraci a obchodování s lidmi. Schengenský informační systém je dobře zaveden. Pokud jde o dodržování základních práv, Rumunsko má zavedeny účinné struktury, které zaručují přístup k mezinárodní ochraně a dodržuje zásadu nenavracení – tzv. pushbacks.

V prosinci 2021 Rada potvrdila, že Chorvatsko splnilo požadované podmínky pro vstup do schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Chorvatsko vyvinulo značné úsilí, aby zajistilo, že kontroly na vnějších hranicích budou v souladu se závazky v oblasti základních práv. Konkrétně v červnu 2021 zřídilo nezávislý monitorovací mechanismus, který zajišťuje nezávislé monitorování lidských práv v případě operací souvisejících s hranicemi, migranty a žadateli o azyl. Chorvatsko bylo prvním členským státem, který takový mechanismus zavedl. Dne 4. listopadu 2022 byla podepsána nová dohoda o prodloužení a posílení nezávislého monitorovacího mechanismu.

Zdroj: Komise

Sdílet tento příspěvek