EU usiluje o snížení rizika katastrof

Degradace životního prostředí a změna klimatu, ruská útočná válka proti Ukrajině a pandemie covidu-19, to vše prokázalo propojený a systémový charakter dnešních rizik a také jejich potenciál přerůst v katastrofy s kaskádovými účinky. Rada proto dnes schválila závěry požadující proaktivní a předvídavou reakci na krizi .

V této souvislosti Rada požádala Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby přešly od reaktivní reakce na krize k proaktivnějším opatřením, přičemž zdůrazňuje význam účinného snižování rizika katastrof (DRR), předvídavých opatření a rozvoje orientovaného na rizika. .

Rada uznává souvislosti mezi nestabilitou, konflikty a katastrofami a poukazuje na participativní a inkluzivní procesy snižování rizika katastrof a předvídavá opatření v souladu s trojím vztahem humanitární – rozvoj – mír.

Ministři se shodli, že vnější činnost EU v oblasti snižování rizika katastrof by měla být v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cíli udržitelného rozvoje, sendajským rámcem pro snižování rizika katastrof na období 2015–2030 a jeho globálními cíli a Pařížskou dohodou a jejími dlouhodobými cíli a prováděcím rámcem a měla by k jejich provádění přispívat.

Zdroj: Rada EU, Euroskop

Sdílet tento příspěvek