Doprava v prosinci 2022

Rada se domluvila na větším propojení TEN-T, Rada a EP se dohodly na pravidlech pro lodě typu ro-ro

  • Členské státy se shodly na ambicióznějších plánech pro TEN-T
  • Trialog k zvýšené bezpečnosti lodí typu ro-ro dokončen

Krátce…

Rada se domluvila na větším propojení TEN-T

  • Rada souhlasí s novým milníkem pro rozšířenou hlavní síť do roku 2040. 
  • Návrh reflektuje válku na Ukrajině a přináší několik změn.

Rada 5. 12. 2022 přijala obecný přístup k návrhu nařízení o hlavních směrech EU pro rozvoj TEN-T, který předložila Komise v prosinci 2021 (více v příspěvku „Komise představila balík zelených návrhů v oblasti dopravy“, Doprava v prosinci 2021). Cílem návrhu je vybudování spolehlivé, bezproblémové a vysoce kvalitní transevropské dopravní sítě (TEN-T) a zajištění udržitelné propojení v celé EU bez fyzických přerušení, úzkých míst nebo chybějících spojení. Měla by se rozvíjet ve fázích vymezených roky 2030, 2040 a 2050. Návrh proto obsahuje stanovené lhůty pro dokončení transevropské dopravní sítě: hlavní síť by měla být dokončena do roku 2030, nově doplněná rozšířená hlavní síť do roku 2040 a globální síť do roku 2050. V reakci na dopady války Ruska proti Ukrajině přijala Komise v červenci 2022 pozměněný návrh, kterým se zavádí několik změn původního znění. Vyzývá ke sjednocení sítě TEN-T s využitím evropského standardního rozchodu koleje. Usiluje rovněž o lepší propojení Ukrajiny a Moldavska s EU prostřednictvím evropských dopravních koridorů, které mají strategický význam pro rozvoj udržitelných a multimodálních toků nákladní a osobní dopravy v Evropě. Postoj Rady zohledňuje dostupné finanční zdroje členských států, jakož i investiční potřeby pro rozvoj transevropské dopravní sítě.

Rada a EP se dohodly na pravidlech pro lodě typu ro-ro

  • Cílem revize pravidel je posílit bezpečnost těchto lodí i s ohledem na mezinárodní bezpečnostní normy.
  • Instituce chtějí prodloužit lhůtu na provedení o 6 měsíců oproti návrhu Komise.

Zástupci Rady a EP uzavřeli 6. 12. 2022 dohodu o změně stávajících požadavků na stabilitu osobních lodí typu ro-ro (roll-on/roll-off). Úprava směrnice má posílit bezpečnost těchto lodí sloužících na řadě námořních tras za účelem osobní mobility v rámci jednotlivých členských států, mezi různými členskými státy i mezi členskými státy a třetími zeměmi. K návrhu změn dochází i v souvislosti se ztroskotáním trajektu „Estonia“. Návrh reflektuje aktualizované mezinárodní bezpečnostní normy Mezinárodní námořní organizace (IMO) v rámci Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 2020 (úmluva SOLAS). Revidovanou směrnicí by rovněž byly zpřísněny požadavky, jež jsou před vstupem do loďstva v EU kladeny na stávající velké lodě, kterým dosud nebylo v EU vydáno osvědčení. Znění předběžné politické dohody zachovává obecný účel původního návrhu Komise, s výjimkou prodloužení lhůty pro provedení z 12 na 18 měsíců. Nyní bude dohoda podléhat schválení Rady a EP (více v příspěvku „Rada chce větší stabilitu osobních lodí typu ro-ro“, Doprava v červnu 2022).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality