Soud EU vynese verdikt ve sporu o práva sexuálních menšin v Polsku

Soudní dvůr Evropské unie dnes rozhodne o tom, zda Polsko porušuje unijní právo svým přístupem k rovnoprávnosti sexuálních menšin. Soudci v Lucemburku vynesou verdikt v případu pracovníka na volné noze, jemuž polská státní televize zrušila smlouvu poté, co na internetu zveřejnil video vyzývající k toleranci vůči stejnopohlavním párům.

Přístup konzervativní polské vlády a dalších orgánů k sexuálním menšinám byl již několikrát předmětem sporu Varšavy s unijními institucemi. Aktuální případ se před unijní justici dostal po žalobě muže, který se domáhal odškodnění za to, že s ním podle něj televizní stanice TVP rozvázala smlouvu kvůli jeho sexuální orientaci.

Unijní směrnice o rovném zacházení přitom vylučuje mimo jiné pracovní diskriminaci na základě sexuální orientace a vztahuje se nejen na zaměstnance, ale i na najaté pracovníky. Polská právní úprava, která tuto směrnici převádí do polského práva, však vylučuje diskriminaci na základě pohlaví, národnosti či etnického původu, nikoli však sexuální orientace.

Generální advokátka unijního soudu loni v září uvedla, že sexuální orientace nemůže být důvodem k ukončení smlouvy, ať jde o zaměstnance či samostatně výdělečného člověka. Pro soud není stanovisko advokátů závazné, většinou k němu však přihlíží.

Zdroj: ČTK, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek