Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2023

Bydlíte v EU, je vám mezi 16 a 30 lety a pracujete na projektu, který pomáhá utvářet Evropu? Můžete se stát dalším vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany! Prostřednictvím této ceny jsou podporovány projekty mladých lidí, které přispívají ke spolupráci a porozumění jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni. Přihlaste svůj projekt a získejte až 7500 EUR. Přihlašovat se můžete do 2. února 2023.

Cena Karla Velikého vyzdvihuje každodenní úsilí mladých lidí v celé Evropě o posílení evropské demokracie a podporuje jejich aktivní účast na utváření budoucnosti Evropy. Již od roku 2008 ji uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Autoři třech vítězných projektů se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnocené částkou 7 500 eur, druhé 5 000 eur a třetí 2 500 eur. Vítězové se zároveň zúčastní slavnostního udílení ceny v Cáchách. Inspirujte se bývalými vítězi ceny a jejich projekty.

Přihlášky můžete posílat do 2. února 2023. 

Veškeré informace o podmínkách účasti a registraci najdete na stránkách Ceny Karla Velikého
nebo na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter). Nezapomeňte si pozorně přečíst pravidla.

Zdroj: Evropský parlament

Foto: Evropská komise

Sdílet tento příspěvek