Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma: Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR

Dnes proběhl další ze série kulatých stolů Národního konventu o EU, tentokrát na téma: Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR. Debata se uskutečnila od 9:00 v Lichtenštejnském paláci a online skrze Webex Teams. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, společně s odborovými svazy, zástupci evropských institucí a vybranými novináři. Odborným garantem tohoto stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky:

  1. Jakou pozici by měla mít v české zahraniční politice Visegrádská skupina?
  2. Jak by měla Česká republika přistupovat k dalším formátům regionální spolupráce v prostoru střední Evropy?
  3. Jakým způsobem by Česká republika měla využívat svého zapojení do evropské územní spolupráce?

Kulatým stolem provázel Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Úvodní slovo pronesl Štěpán Černý, Vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Na něj navázala Zuzana Kasáková s prezentací podkladového materiálu. Odborná stanoviska vypracovali ředitel Odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiří Horáček, ředitelka Odboru politik EU Ministerstva zahraničních věcí ČR Jana Brázdová a prorektor Mendelovy univerzity Ondřej Mocek.

Celé znění podkladového materiálu a další články k tomuto tématu naleznete na webových stránkách https://narodnikonvent.cz/.

Autor: Kristýna Bartáková, Národní konvent o EU

Sdílet tento příspěvek